Aktivno državljanstvo / Mladinski dialog

Srečanje mladih s tolminskim županom

20. 2. 2024 avtor: Zavod KŠM Tolmin
mladi

Minuli konec tedna smo se mladi srečali z županom. Mladinski svet občine Tolmin in mladinsko področje Zavoda KŠM Tolmin sta v petek, 16. februarja, medse povabila župana Alena Červa, Mateja Kavčiča z oddelka za družbene dejavnosti Občine Tolmin, in Matjaža Žbogarja, direktorja Zavoda KŠM Tolmin. Namen srečanja je bil pogovor o vseh aktualnih zadevah, ki se dogajajo na mladinskem področju.

V prvem delu dogodka smo izvedli voden pogovor, ki ga sta ga vodila Urša Leban, predsednica strokovnega sveta za mladinsko dejavnost na Zavodu KŠM Tolmin, in Jakob Klobučar, predsednik Mladinskega sveta občine Tolmin. Dotaknili smo se različnih tem, o katerih več v nadaljevanju.

Pogovarjali smo se glede obstoječega financiranja mladinskih organizacij in drugih organizacij po občini, v katerih so mladi gonilna sila društev. Iskali smo možnosti, kako bi lahko tovrstne organizacije še dodatno podpirali v finančnem in vsebinskem smislu.

Ena izmed tem srečanja so bili prostori za druženje mladih tako po krajevnih skupnostih izven Tolmina kot v mestu Tolmin. Na tej točki smo mladi še enkrat izrazili zadovoljstvo, da so se sredstva za ureditev novih prostorov za druženje mladih, tj. Mladinski center Tolmin, umestili v proračun za leto 2024 in lahko tako pričakujemo, da bodo še do konca tega leta prostori tudi urejeni in mladim predani v uporabo.

Seveda na srečanju z županom nismo mogli mimo stanovanjske problematike. V povezavi s tem smo bili seznanjeni o stanju stanovanj za mlade v naši občini, o bodočih razpisih na tem področju, ki se navezujejo tako na stanovanja kot stanovanjske naložbe, ter časovnici izgradnji novih stanovanj in tem, v kakšnem položaju bomo mladi, ko se bo stanovanja oziroma parcele lahko pridobivalo.

Mladi smo odločevalce obvestili o Zakonu o mladinskih svetih in o dolžnostih in pravicah, ki jih ta zakon prinaša za mlade. Mladi smo izrazili željo, da bi želeli bolj aktivno delovati tudi v lokalni politiki, en izmed korakov na poti do tega pa je udeležba člana Mladinskega sveta občine Tolmin na sejah Občinskega sveta Občine Tolmin. Sicer pa smo pohvalili napredek Občine Tolmin na področju vključevanja mladih v delovne skupine občine na najrazličnejših vsebinskih področjih. 

Ob zaključku vsebinskega dela smo se dotaknili tudi teme vzpostavljanja nove strategije Lokalni program za mlade in župana vprašali glede prioritet razvoja mladinskega področja v tem smislu. Cilj na tem področju je, da mladi in Občina Tolmin novo strategijo pripravi in na občinskem svetu potrdi do konca leta 2024.

Mladi smo na srečanju preko razprave dobili odgovore in pojasnila na marsikatero stvar, ki nas je do sedaj pestila, in skupaj z odločevalci izvedli zanimiv in vsebinsko bogat mladinski dialog. Pomembno je, da se odločevalci zavedajo pomena mladinskega dela v lokalnem okolju in ga podpirajo na različne načine, predpogoj za to pa so dobri in odprti odnosi, ki smo jih na srečanju še utrdili.