Stanovanja

Stanovanja za mlade v prihodnosti

28. 8. 2019 avtor: Uredništvo

Kakšne možnosti so trenutno na voljo na stanovanjskem trgu oziroma na stanovanjskem skladu za mlade? Stanovanja so vedno bolj nedostopna vsem, negotove oblike zaposlitve, relativno nizke plače, slabo reguliran nepremičninski trg in neobstoječa stanovanjska politika pa prav mladim še posebej otežujejo učinkovito rešitev bivanjskega izziva. Januarja 2019 so Mladinski svet Slovenije (MSS), Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) in Dijaška organizacija Slovenije (DOS) na Vlado RS poslale poziv mladih glede stanovanjske problematike.

Njihove zahteve po ukrepanju so jasne: 

Kako mlada zaposlena oseba s povprečno slovensko plačo, ugodno in v nekem realnem časovnem okvirju pride do stanovanja? 

Stanovanjske zadruge so pogost model bivanja v tujini. Primer dobre prakse sta mesto Dunaj, stanovanjska zadruga Sargfabrik Wien in stanovanjska kooperativa Mehr als wohnen v Švici. Spodbujanje in podpora stanovanjskih zadrug sta predvidena v državni resoluciji o nacionalnem stanovanjskem programu do leta 2025. Stanovanjske zadruge pri nas še niso pogosta praksa, je pa bolj poznan Stanovanjski sklad RS (v nadaljevanju Sklad).

Načrti Stanovanjskega sklada RS

Zanimalo nas je, kaj Sklad trenutno ponuja mladim in kakšni so njihovi načrti v prihodnje. Po njihovih besedah je zavedanje, da imajo mladi, ki se prvič srečujejo z reševanjem njihovega stanovanjskega vprašanja, bilo le-to ključno za uvrstitev med prednostne naloge, ki so si jih zadali v svojih poslovnih ciljih za obdobje do 2020.

Sklad oddaja stanovanja v stroškovni (tržni) najem in sicer na podlagi Javnega razpisa za oddajo stanovanj v najem, ki je objavljen na njihovi spletni strani. V primeru več prijav za določeno stanovanje se pri dodelitvi stanovanja v najem upoštevajo prednostne kategorije, ki so določene v razpisu: mlada družinadružina z osnovnošolskim otrokomdružinain mlade osebe. Znotraj navedenih prednostnih kategorij, imajo prednost prosilci, ki ustrezno dokažejo, da prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje oziroma tega vprašanja nimajo zadovoljivo rešenega. Seznam prostih stanovanj je objavljen mesečno njihovi na spletni strani.

Preko izvedbe poskusnega Pilotnega projekt Oddaja stanovanj v najem za mlade (pri projektu so sodelovali tudi Ministrstvo za okolje in prostor, ŠOS, MSS ter Občina Idrija), so pridobili številne dobre izkušnje, ki nudijo odlično osnovo pri načrtovanju objekta Skupnost za mlade Gerbičeva.

Zapisali so, da so tekom projekta spoznali določene specifike in potrebe mladih uporabnikov ter zainteresiranost za stanovanjske enote, ki je bila odvisna od različnih dejavnikov kot so lokacija, velikost in opremljenost stanovanja. Hkrati so ugotovili, da so bili vsi uporabniki, ki si v tem življenjskem obdobju želijo samostojnega življenja, vestni pri vzdrževanju stanovanj in poravnavanju obveznosti ter so bili tudi dobro sprejeti s strani okolice. 

Predvidoma še v letu 2019, v okviru novega pilotnega projekta Skupnost za mlade, bo Sklad pričel na lokaciji Gerbičeva ulica v Ljubljani graditi 109 bivalnih enot, ki bodo namenjena bivalni osamosvojitvi mladih od 18. do dopolnjenega 29. leta. Objekt bo omogočal tudi veliko možnosti za druženje, saj je predvideno, da bo v stavbi deloval med drugim tudi medgeneracijski center.

Ob tem sporočajo, da naj bi število stanovanj za oddajo v najem še povečali z načrtovanimi novimi projekti gradnje najemnih stanovanj in programi za sofinanciranje zagotavljanja javnih najemnih stanovanj. Poleg projekta gradnje skupnosti za mlade na Gerbičevi v Ljubljani, kjer Sklad načrtuje gradnjo 109 enot, bodo kmalu pričeli z gradnjo 498 stanovanj v Ljubljani na lokaciji Novo Brdo in 400 najemnimi stanovanji Pod Pekrsko gorco v Mariboru.

V nadaljnje projekte 2. faze zagotavljanja večjega števila novih najemnih stanovanj so vključene tudi lokacije MariborKranjLjubljana. Glede aktivnosti Sklada si lahko zainteresirani ogledate spletno stran Sklada, kjer so predstavljene aktualne teme in njihovi trenutni projekti.

Vir: uredništvo mlad.si
Foto: unsplash