Stanovanja

Stanovanjska jamstvena shema za mlade

15. 4. 2022 avtor: Uredništvo
Stanovanjska jamstvena shema

Državni zbor Republike Slovenije je na 99. izredni seji prejšnji teden potrdil zakon o stanovanjski jamstveni shemi za mlade, ki prinaša rešitve za stiske mladih in mladih družin na področju stanovanjske problematike. Zakon prinaša večjo dostopnost stanovanj za mlade in za mlade družine, kar zagotavlja socialno varnost in dostojanstvo posameznika.

Zakon tako prinaša vzpostavitev stanovanjske jamstvene sheme za mlade v vsakoletni višini 300 milijonov evrov do konca leta 2032, s katero bo izdano jamstvo za posojila pri bankah za mlade do 38 leta starosti in mlade družine, ob prvem reševanju stanovanjskega problema. Jamstvo bo lahko izdano za posojila v višini do 200.000 €, z ročnostjo do 30 let. Mlada oseba bo morala ob tem sama priskrbeti 20% glavnice posojila in posojilo zavarovati s hipoteko. Za prvo reševanje stanovanjskega problema štejejo prvi nakup, prenova ali dograditev stanovanjske nepremičnine in rekonstrukcija ali sprememba namembnosti stanovanja.