Izobraževanje / Zakonodaja in finance

Štipendije ministrstva za kulturo za študij v tujini

13. 6. 2022 avtor: Uredništvo
Štipendije ministrstva za kulturo za študij v tujini

Ministrstvo za kulturo je objavilo dva javna razpisa za štipendije za dodiplomski študij v tujini ter podiplomski študij in izpolnjevanje v državah izven držav članic Evropske unije. Začetek študija je predviden v študijskem letu 2022/23.

Predmet prvega razpisa je štipendiranje javno veljavnega dodiplomskega študija (prva bolonjska stopnja) na tujih izobraževalnih ustanovah, ki jo prijavitelj zaključi s pridobitvijo javno veljavne listine, diplome (»bachelor«): na področjih glasbene, intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti, filma in kulturne dediščine ter na področju glasbe, baleta in plesa za posebno nadarjene (vpis na dodiplomski študij brez zaključene pete izobrazbene stopnje).

Predmet drugega razpisa je štipendiranje za podiplomski študij (druga ali tretja bolonjska stopnja) in izpopolnjevanje v državah izven držav članic Evropske unije, na področjih umetnosti, filma, kulturne dediščine in področju kulturnega menedžmenta.

Do razpisne dokumentacije lahko dostopate tukaj:

Rok za prijavo je 14. julij 2022.

Vir: Ministrstvo za kulturo