Zakonodaja in finance

Štipendije za študijsko leto 2019/2020

9. 9. 2019 avtor: Uredništvo

Šolsko leto se je dodobra začelo, študijsko pa je tik pred nami. Pogledali smo na koledar in pripravili hiter pregled rokov za oddajo vlog za štipendije.

Državna štipendija

Te so namenjene dijakom in študentom, ki se izobražujejo in izhajajo iz socialno šibkejših družin, in jim pripadajo od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge do izteka tekočega šolskega oziroma študijskega leta. Z letošnjim šolskim/študijskim letom je novost, da vlog za nadaljnje prejemanje štipendije štipendistom ni več treba vlagati. To pa ne velja v primeru, ko se za pravico do državne štipendije zaproša prvič. Rok za oddajo vloge za uveljavljanje pravice do državne štipendije ni določen, saj štipendija upravičencu pripada od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge. Več.

Zoisova štipendija: 7. oktober

Zoisova štipendija se dijakom, študentom in udeležencem izobraževanja odraslih dodeljuje kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti. Zoisove štipendije podeljuje Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS, kamor se v skladu z javnim pozivom tudi odda vloga.

Deficitarni poklici: 20. september

Štipendijo za deficitarne poklice lahko pridobijo dijaki, ki bodo v prihajajočem šolskem letu obiskovali 1. letnik programov srednjega poklicnega izobraževanja. Vlogo se oddaja od 15. junija do vključno 20. septembra 2019 na Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.

V naboru so deficitarni poklici kamnosekmehatronik operaterizdelovalec kovinskih konstrukcijinštalater strojnih inštalacijoblikovalec kovin orodjarelektrikaravtokaroseristpekslaščičarmesartapetnikmizarzidarklepar-krovecizvajalec suho montažne gradnjetesarslikopleskar-črkoslikarpečargozdardimnikar in steklar. V naboru so tudi dvojezični izobraževalni programi ekonomski tehnik, ki ga izvajajo v italijanskem jeziku. Kakor tudi mehatronik operater, strojni tehnik in kemijski tehnik, ki jih izvajajo v madžarskem jeziku. Več o štipendiji za deficitarne poklice najdeš na povezavi.

Štipendije za študij Slovencev v zamejstvu in po svetu v Sloveniji: 20. september 

Štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu so namenjene pripadnikom avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah in potomcem slovenskih izseljencev za študij 1. ali 2. stopnje v Republiki Sloveniji. Višina štipendije znaša 150 oziroma 204,8 evrov mesečno, k osnovni štipendiji pa se lahko dodeli tudi dodatek za zdravstveno zavarovanje.

Ad futura štipendije

Namenjene so spodbujanju izobraževanja mladih v tujini ter izobraževanje tujih državljanov v Sloveniji. Vse informacije glede štipendij Ad futura so dostopne na spletnem mestu Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije

Vir: uredništvo mlad.si