Izobraževanje / Kultura

Štipendiranje poklicev v kulturi

14. 10. 2020 avtor: Uredništvo

Ministrstvo za kulturo je objavilo Javni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2020/2021 za podiplomski študij.

Namen javnega razpisa je dvig poklicnih kompetenc na vseh področjih kulture in v ta namen vlaganje v izobraževanje, usposabljanje za spretnosti in vseživljenjsko učenje. V okviru javnega razpisa se zagotavlja pridobivanje znanja, kompetenc in spretnosti, ki bodo vključenim v formalno izobraževanje zagotavljale uspešno vključevanje na trg dela in v družbo ter pri ohranjanju poklicne kariere.

Razpis bo zasledoval cilje, ki:

Javni razpis sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija in se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.

Prijave sprejemajo do 6. novembra 2020. Več informacij, besedilo razpisa in prijavni obrazec najdete tukaj.

Vir: Ministrstvo za kulturo