Aktivno državljanstvo / Mladinsko delo

Strategija socialnega vključevanja v mladinskih centrih

20. 6. 2019 avtor: Mladinska mreža MaMa

Mreža MaMa je v sodelovanju z Mladinskim centrom Brežice v petek, 14. junija 2019, pripravila zaključno srečanje vseh članic. Prijetno so združili s koristnim in petkovo srečanje začinili s predstavitvijo Strategije socialnega vključevanja v mladinskih centrih in pogovorom z deležniki na odločevalski ravni.

Omenjena strategija je eden izmed najpomembnejših rezultatov projekta Erasmus+: MVASocialno vključevanje v mladinskih centrih, ki ga Mreža Mama izvaja skupaj s partnerskimi organizacijami iz Estonije, Latvije in Nemčije. Strateške usmeritve bodo mladinskim centrom in mladinskim delavcem omogočile vpogled v programski razvoj na področju družbenega vključevanja in pokazale kako iz projektnih vsebin razviti programske vsebine mladinskih centrov, ki se nanašajo tako na redne vsebine programa kot tudi na upravljanje.

Dogodka so se udeležili tudi: Tin Kampl (direktor Urada RS za mladino), Patricia Čular (vodja Oddelka za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj – Občina Brežice) in Nevenka Prešlenkova (svetovalka Zagovornika načela enakosti). Pogovor je tekel tudi o mladih, ki imajo zaradi nizke ali nedokončane izobrazbe omejene možnosti na trgu delovne sile, ali odraščajo v težjih družbeno ekonomskih razmerah oz se zaradi svojih osebnih okoliščin srečujejo specifičnimi ovirami pri integraciji v družbo. Mladinski centri so ravno tej skupini mladih lahko neprecenljiv zaveznik. Izzivov je mnogo in novi se pojavljajo vsak dan, fokus pa se mora ostati na učinkovitih in inovativnih pristopih vključevanja, saj je kakršnokoli izključevanje kogarkoli nedopustno.