Organizacije za mlade

Študenti držijo skupaj

5. 4. 2024 avtor: Rožle Oštir
mladi

Pred kratkim se je končala predprodaja vstopnic za Škisovo tržnico. Enodnevni glasbeni spektakel, ki združuje študente s celotne Slovenije, bo letos obeležil že 27. obletnico. Čeprav večina mladih dogodek vidi zgolj kot enega večjih študentskih žurov, ima Zveza ŠKIS, organizatorica dogodka, pomembno vlogo pri vsakodnevnem izboljševanju študentskega življenja s pomočjo dejavnosti, ki jih izvajajo študentski klubi.

Zveza ŠKIS združuje 58 študentskih klubov iz celotne Slovenije, njihov cilj pa je ohranjanje in razvijanje regionalnih klubov ter spodbujanje njihovega medsebojnega sodelovanja. Svoje cilje dosega s pomočjo odborov, ki so specializirani vsak za svoje področje. Odbor za izobraževanje Zveze Škis (OZI) skrbi za stalen napredek regionalnih klubov s posredovanjem znanja na različnih področjih. Gre za neformalno obliko izobraževanja, kjer se znanje prenaša iz starejših na mlajše generacije. Glavni cilj OZI je vestna skrb za učinkovito neformalno izobrazbo med aktivisti študentskih klubov, ozaveščanje na področjih izobraževanja in spodbujanje samoiniciativne želje po znanju.

Ob začetku študijskega leta, tj. v oktobru ali novembru pripravljajo jesensko tehnično akademijo, ki služi usvajanju različnih računalniških veščin v raznovrstnih računalniških programih. V preteklih letih so na primer uspešno izvedli delavnice Excela, Photoshopa in oblikovanja lastnih spletnih strani v WordPressu. v mesecu aprilu pa že več kot deset let izvajajo izobraževalne popoldneve IZOPOP, s katerimi udeležence opremljajo z mehkimi veščinami, ki jim koristijo tako na klubskem kot tudi v njihovem vsakdanjem življenju. Izobraževalne popoldneve včasih popestrijo tudi z zunanjimi gosti in se zavzemajo za odmik od klasičnih oblik izobraževanja. S tem namenom so v letu 2021 zagnali svoj prvi ŠKISOV podkast, v katerem razpravljajo o aktualnih temah, v letu 2022 pa se začeli organizirati tudi različne okrogle mize.

Odbor za izobraževanje je namenjen tudi premagovanju težav, s katerimi se soočajo študentski klubi. S tem namenom izvajajo urgentno Škisovo akademijo, ki osvetljuje izzive, s katerimi so se klubi soočali v preteklosti, in se posveča njihovi odpravi v prihodnosti. Urgentna akademija poteka v mesecu februarju in marcu, v njej pa sodelujeta tudi Varnostni svet zvez ŠKIS in člani nadzorne komisije ŠOS. H krepitvi vezi med regionalnimi klubi veliko prispeva tudi dogodek Klubi za klube, kjer se udeleženci učijo iz izkušenj in konkretnih primerov drugih klubov in si medsebojno pomagajo.

Skozi leto Zveza ŠKIS aktivistom slovenskih študentskih klubov nudi od 5 do 15 ur brezplačnih delavnic, treningov, predavanj in teambuildingov na različnih področjih, s katerimi jih spodbujajo in opremljajo z znanjem za boljše delovanje na regionalnem in nacionalnem področju. Zveza združuje več kot 35 usposobljenih trenerjev, ki pripravljajo optimizirane delavnice glede na želje in potrebe posameznih klubov, saj se zavedajo, da imajo ti lahko zelo raznolike potrebe.

Za pravice študentov se zavzema odbor za socialo in zdravstvo. Ta skrbi za pravice s področja štipendiranja, študentskega dela, zdravstva in zdravstvenega zavarovanja, študentske družine, potreb študentov s posebnimi potrebami, subvencioniranega bivanja, prevoza in prehrane. Odbor študentske klube redno obvešča o aktualnih informacijah svojega področja in v sodelovanju z njimi izvaja projekte, s katerimi jih spodbuja k širšemu socialnemu delovanju. Med projekte, ki jih organizira odbor za socialo in zdravstvo, sodijo krvodajalska akcija »Častim pol litra!«, Škisova štorklja, Varno s ŠKIS-om in Zdrav(o) april.

Za informiranje o aktualnem dogajanje na področju srednjega in visokega šolstva pa skrbi odbor za šolstvo, ki aktivno spremlja spremembe zakonodaje, podaja predloge in konstruktiven kritike pri njihovem sprejemanju, pri čemer zagovarja stališča študentskih klubov in njihovih članov. Zavzema se za to, da se položaj študentov ne spreminja na slabše ter da ostaja slovensko izobraževanje po kakovosti primerljivo z mednarodnim.

Odbor za šolstvo je ustanovil tudi študentsko svetovalnico, ki deluje preko e-poštnega naslova (studentska.svetovalnica@skis-zveza.si), na katero se lahko obrne vsak, ki ima vprašanja vezana na visokošolsko tematiko. Najpogostejša vprašanja, na katere odgovarjajo, so možnosti prepisa, ponavljanje letnika, pavziranje, prehod v višji letnik z manjkajočimi KT, podaljšanje statusa iz upravičenih razlogov, koriščenje absolventskega staža in plačevanje izpitov.

Njihov zadnji, a kljub temu pomemben je mednarodni odbor, ki promovira mobilnost med študentskimi klubi na lokalni ravni in spodbuja udeležbo slovenskih klubov na mednarodnih aktivnostih. Odbor pripravlja mednarodne priložnost, v sklopu katerih zbira in predstavlja zanimive priložnosti za kratkotrajno mobilnost mladih. Na Škisovi tržnici vsako leto pripravijo Mednarodni otoček, ki je namenjen tujim študentom in organizacijam, ki tem pomagajo na področju mednarodne mobilnosti. Organizirajo tudi okrogle mize, ki prestavljajo in promovirajo mednarodno mobilnost, in sodelujejo še z drugimi mladinskimi organizacijami, ki delujejo na področju mobilnosti. To so Zavod za razvoj mobilnosti mladih (MOVIT), Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja (CMEPIUS) in Erasmus +.

Zveza ŠKIS študentskim klubom in njihovim članom prinašajo tudi raznolike ugodnost. Med njih sodijo številni popusti za nabavo različnih promocijskih materialov, ki segajo od pesnonaliziranih vod in majic do jumbo plakatov in cenejše mesečne karte za fitnes Alfa gym. Starteks škisovim članom omogoča ugoden najem sistema davčnih blagajn, Zavarovalnica vita pa nudi 20% popust pri sklenitvi zavarovanja za tujino NLV Vita Tujina.