Aktivno državljanstvo

Študentke z Rdečim valom za enakost, zdravje in dobrobit žensk

14. 6. 2024 avtor: MKC Maribor

Mladinski kulturni center Maribor (MKC Maribor) je v sklopu svojega programa Lokalni sklad za mlade z idejami – Banka idej podprl projekt Rdeči val, ki so ga zasnovale študentke magistrskega študija psihologije v Mariboru in ki je namenjen zagotavljanju brezplačnih menstrualnih pripomočkov na mariborskih fakultetah.

Aprila letos so študentke magistrskega študija psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru zagnale projekt Rdeči val, ki je namenjen zagotavljanju menstrualnih pripomočkov na mariborskih fakultetah. Do zdaj so študentke v projekt vključile Filozofsko in Pedagoško fakulteto ter Fakulteto za naravoslovje in matematiko.

»S pomočjo projekta želimo zagotoviti dostopnost menstrualnih vložkov na fakultetah in s tem prispevati k ustvarjanju bolj prijazne družbe,« poudarjajo študentke Ana GlobokarDoroteja NovakEva PerčičNina Pohorec in Nika Vrlinič, ki so intervencijo Rdeči val zasnovale v sklopu študijskega predmeta aplikativne psihologije in na podlagi že obstoječih praks iz tujine, ki so se izkazale za uspešne.

»Raziskave kažejo, da lahko ženske ob pomanjkanju stalno dostopnih menstrualnih pripomočkov doživljajo sram, stres in celo zmanjšano osredotočenost na študij in delo. Osrednji cilj naše intervencije je, da bi imela prav vsaka ženska vsak trenutek dneva dostop do menstrualnih pripomočkov, predvsem v krizni situaciji, ko na menstruacijo ni pripravljana. Hkrati pa želimo zmanjšati tudi družbeno stigmo in vzpodbujati zdrav odnos do menstruacije

je pojasnila Ana Globokar.

Med podporniki tudi podjetja in MKC Maribor

Projekt so študentke začele z analizo potreb s pomočjo anketnih vprašalnikov. Ker se je potreba po vedno dostopnih menstrualnih pripomočkih izkazala za veliko, so se lotile načrtovanja intervencije in pridobivanja sponzorjev. Projekt sta med prvimi podprli podjetji Orbic, ki je zagotovilo vložke Always, in Ekolife, ki je prispevalo ekološke vložke Masmi. Med podporniki projekta sta tudi Študentski svet Filozofske fakultete in MKC Maribor, nakup nekaterih pripomočkov pa so omočili še študenti s prostovoljnimi prispevki.

V sklopu programa Lokalni sklad za mlade z idejami – Banka idej, je MKC Maribor projektu Rdeči val zagotovil finančno podporo ter pomoč pri promociji. Široka podpora študentkam omogoča, da projekt v bližnji prihodnosti povečajo in razširijo tudi na druge fakultete.

»Zdi se mi izjemno pomembno, da se takšne pobude mladih realizirajo z ustrezno podporo in da je tako učinek kar najbolj celovit. Zato smo na MKC Maribor vedno veseli in pripravljeni podpret takšne iniciative oziroma projektne ideje v lokalnem okolju,«

je ob tem poudarila Eva Žunec, samostojna strokovna sodelavka na MKC Maribor.

Vzpostavitev koncepta »vzemi enega, prinesi novega«

In kako projekt deluje? Študentke so na straniščih fakultet postavile škatlice z menstrualnimi pripomočki, ki jih opazujejo in redno polnijo. »V enem mesecu so opazile precejšno porabo, večjo kot smo pričakovale. Porabilo se je več kot 800 menstrualnih pripomočkov,« je opisala Doroteja Novak.

Ob tem študentke poudarjajo željo, da bi v prihodnje prišlo do izmenjave pripomočkov po načelu »vzemi enega, prinesi novega« in da bi se v takšni obliki projekt obdržal za prihodnje generacije študentk. Trenutno sicer opažajo, da  kroženje še ni utečeno, zato poskušajo preko obvestil in družbenih omrežij to spodbuditi.

Projekt bo ekipa Rdečega vala izvajala do začetka oktobra, nato pa se bodo študentke po evalvaciji odločile o morebitnih korakih za naprej. »Našo idejo želimo predstaviti Študentskim svetom različnih fakultet z namenom, da bi se ideja še bolj razširila. Z zagotavljanjem menstrualnih pripomočkov ženskam ne naslavljamo zgolj trenutne problematike, ampak poskušamo z majhnimi koraki narediti tudi družbene spremembe, ki podpirajo enakost, zdravje in dobrobit žensk,« so sklenile študentke.

menstrualni pripomočki na stranišču
Menstrualni pripomočki na stranišču; Foto: študentke.