Angažiraj se / Vključenost

Študentski inovativni projekti

11. 10. 2018 avtor: Uredništvo

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je objavil Javni razpis za študentske inovativne projekte za družbeno korist 2016-2020. Namen razpisa je povezovanje visokošolskih zavodov z negospodarskim in neprofitnim sektorjem ter razvijanje kompetenc in praktičnih izkušenj študentov.

Projekte bodo izvajale skupine študentov različnih študijskih stopenj in smeri, pod mentorstvom pedagoškega mentorja in strokovnega sodelavca iz neprofitnega sektorja. V okviru izbranih projektov bodo proučevali različne kreativne in inovativne rešitve za izzive negospodarskega in neprofitnega sektorja ter se opremili s kompetencami, ki jim bodo omogočile lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev.

Rok prijave za študijsko leto 2018/2019 je do vključno 7. decembra do 13.30 ure.

Več