Mladinski sektor

Študijski obisk Europe Goes Local – participacija mladih

6. 6. 2023 avtor: Uredništvo
Študijski obisk EGL

Danes, 6. junija 2023, je na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje potekal uvod v študijski obisk v okviru projekta Europe Goes Local, katerega so se udeležili javni uslužbenci in mladinski delavci/predstavniki mladih iz Albanije, Belgije – Flandrije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Hrvaške, Kosova* UN, Poljske in Slovenije. Študijski obisk lokalnega mladinskega dela v Sloveniji, ki poteka med 5. in 9. junijem 2023 tokrat naslavlja tematiko participacije mladih kot temelj mladinskega dela.

Udeležence študijskega obiska je uvodoma nagovorila v. d. direktorice Urada RS za mladino Tina Kosi in jim predstavila delo Urada, organiziranost mladinskega sektorja v Sloveniji, prioritete na področju mladinskega dela ter načrte za naprej.

“Z razvojem mladinskega sektorja in mladinskega dela, krepitvijo sodelovanja mladih v vseh družbenih zadevah in razvojem mladinskih politik ustvarjamo okolje, v katerem lahko mladi razvijajo svoje potenciale in uresničujejo svoje ideje. Na podlagi strokovnih analiz in raziskav ter v sodelovanju z drugimi organi in institucijami oblikujemo mladinske politike za učinkovito vključevanje mladih v gospodarsko, politično in kulturno življenje skupnosti.”

mag. Tina Kosi, v. d. direktorice Urada RS za mladino
mag. Tina Kosi
mag. Tina Kosi, v. d. direktorice URSM; foto: URSM

Sledile so predstavitve glavnih nacionalnih in lokalnih struktur mladinskega sektorja v Sloveniji. Eva Kotnik, predsednica Mladinskega sveta Slovenije (MSS) in Dominik Derenčin, projektni sodelavec MSS, sta predstavila vlogo in strukturo Mladinskega sveta Slovenije in lokalnih mladinskih svetov s poudarkom na najnovejših participativnih procesih, ki jih izvajajo in sicer “Rastimo skupaj”, evropski mladinski dialog in 9. cikel dialoga – Prostor in participacija za vse.

Eva Kotnik in Dominik Derenčin
Eva Kotnik in Dominik Derenčin; foto: Mreža MaMa

Mag. Maja Hostnik, direktorica Mreže MaMa in Alenka Drobnjak, ki na Mreži MaMa skrbi za komuniciranje, sta predstavili mladinske centre v Sloveniji in Mladinsko mrežo MaMa kot mrežno organizacijo, ki povezuje, zastopa in informira 55 mladinskih centrov v njeni mreži, ter skrbi za razvoj kakovostnega mladinskega dela.

mag. Maja Hostnik
mag. Maja Hostnik; foto: Mreža MaMa

Katarina Gorenc, vodja urada za mladino Mestne občine Ljubljana, je zbranim predstavila delovanje urada, ki podpira organizacije za mladine in mladinske projekte v Ljubljani. Med drugim organizacijam za mlade brezplačno dodeljuje pisarniške prostore in prostore za izvajanje programskih aktivnosti, z vsakoletnim javnim pozivom financira projekte in podpira mreženje organizacij mladinskega sektorja. Mladinske centre in druge organizacije Urad za mladino MOL povezuje v mrežo, ki je trenutno sestavljena iz štirih četrtnih mladinskih centrov, 8 mladinskih centrov, ki jih upravljajo nevladne organizacije in jih je ustanovila MOL ter šest dnevnih centrov, ki jih upravlja center za socialno delo.

Katarina Gorenc
Katarina Gorenc; foto: Mreža MaMa

V sklopu študijskega obiska bodo udeleženci obiskali mladinske centre na terenu, in sicer Mlade zmaje in Mladinski center Vič v Ljubljani, Celjski mladinski center, Mladinski center Zagorje ob Savi in Mladinski center Brežice, kjer se bodo spoznali z dobrimi praksami mladinskega dela na terenu.


Europe goes Local je projekt evropskega sodelovanja za razvoj in krepitev lokalnega mladinskega dela. Cilj projekta je okrepiti skupnost praks mladinskega dela na lokalni ravni v skladu z evropsko agendo za mladinsko delo ter z vidika občin in lokalnih akterjev mladinskega dela. Projekt se financira s prispevki sodelujočih nacionalnih agencij v okviru programa Erasmus+ (dejavnosti usposabljanja in sodelovanja) in/ali evropske solidarnostne enote (dejavnosti mreženja).