Izobraževanje

Študijsko leto 2022/2023 v številkah

3. 10. 2022 avtor: Uredništvo

Z oktobrom se že tradicionalno pričenja novo študijsko leto. Na visokošolske zavode v Sloveniji je po prvih ocenah na dan 29. 9. 2022 vpisanih okoli 65.130 študentov, od tega 14.277 študentk in študentov, prvič vpisanih v 1. letnik prve stopnje.

Na prvo stopnjo študija je v 2022/2023 vpisanih približno 41.334 študentov, na drugo stopnjo 20.998 in na tretjo stopnjo 2.798 študentov, in sicer v prvi letnik 24.409 študentov. Največji delež vpisanih je redno vpisanih (81,2 %), preostali so vpisani na izredni način, e-študij in študij na daljavo (18,8 %).

Končni podatki o vpisu v visoko šolstvo bodo na voljo sredi novembra 2022, vsi vpisni postopki pa bodo zaključeni do 30. oktobra 2022.

Minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Igor Papič je ob začetku študijskega leta študentkam in študentom ter zaposlenim v visokem šolstvu ter v višjem strokovnem izobraževanju namenil poslanico, ki jo najdete na povezavi.

Študijski programi, ki so med mladimi najbolj zaželeni

Med mladimi je še vedno največ zanimanja za umetniške programe in dizajn, za programe s področja športa, psihologije, zdravstva in socialne varnosti, veterine, varstvoslovja, predšolske vzgoje, izobraževalne znanosti in izobraževanja učiteljev ter informacijske in komunikacijske tehnologije. Manjši interes zasledimo za področja: poslovne in upravne vede, tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo ter kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo.

Subvencionirano bivanje študentov v študentskih domovih in pri zasebnikih

Skupaj je za študijsko leto 2022/2023 je razpisanih 12.198 mest za subvencionirano bivanje, in sicer za sprejem 4.685 in 7.464 za podaljšanje bivanja, ter 49 mest, ki so namenjena študentom s priznano mednarodno zaščito ali začasno zaščito razseljenih oseb iz Ukrajine. Višina subvencije v javnih dijaških, dijaško študentskih in študentskih domovih znaša 21,50 EUR, v zasebnih študentskih domovih in pri zasebnikih pa 32,00 EUR.

Sprejet je tudi Zakon o interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju, ki prinaša zamrznitev cene subvencioniranega bivanja študentov na stanje 1. junija 2022. To pomeni, da se za študente s subvencijo za bivanje cene bivanja v javnih študentskih in dijaških domovih ter zasebnih študentskih domovih v študijskem letu 2022/2023 ne bodo povečale, ker se bo iz proračuna Republike Slovenije zagotavljalo dodatna sredstva eventualnega dviga stroškov delovanja prej omenjenih domov zaradi vpliva visokih cen.

Višje strokovno izobraževanje

V študijskem letu 2022/2023 bo na višjih strokovnih šolah študiralo približno 10.000 študentk in študentov, od tega jih bo predvidoma okoli 3.500 v prvem letniku (končna številka bo znana 15. oktobra, saj vpis še poteka).
Za študijsko leto 2022/2023 je razpisalo prosta mesta za vpis v višje strokovno izobraževanje skupaj 46 višjih strokovnih šol: 28 javnih in 18 zasebnih, od tega dve s koncesijo. Za izobraževanje je razpisanih 32 različnih študijskih programov. Na novo v študijskem letu 2022/2023 ni bilo razmeščenih programov.

Priporočila za pričetek študijskega leta 2022/2023 z vidika COVID-19

Minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Igor Papič in minister za zdravje Danijel Bešič Loredan sta pred pričetkom študijskega leta 2022/2023 na študentke in študente naslovila pismo, v katerem sta med drugim zapisala: »Navkljub izzivom, s katerimi ste se soočali v preteklih dveh letih zaradi posledic epidemije v šolskem sistemu, vaša prizadevanja niso ostala neopažena. V imenu Ministrstva za zdravje in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport se vam zahvaljujemo za strpnost in potrpežljivost ter odgovornost in razumevanje v tem težkem obdobju. V želji po skupnem razumevanju in sodelovanju, želimo, da se novo študijsko leto začne varno.«

Za zagotavljanje varnega izobraževalnega okolja v novem študijskem letu je pomembno, da študenti v študijskem prostoru upoštevajo priporočene higienski ukrepe in priporočila za preprečevanje prenosa in širjenja okužbe. Posebej bi izpostavili tri priporočila:


Tudi v novem študijskem letu bodo študentke in študenti upravičeni do 10 brezplačnih testov za prostovoljno samotestiranje na SARS-CoV-2, ki jih lahko pridobijo v lekarni, na osnovi kartice zdravstvenega zavarovanja, potrdila o šolanju in osebnega dokumenta.

Študentkam in študentom priporočajo uporabo aplikacije #OstaniZdrav, s katero so uporabniki na varen in anonimen način opozorjeni, da so bili v stiku z osebo s potrjeno okužbo z virusom SARS-CoV-2. Posebej želijo izpostaviti dodatno funkcionalnost aplikacije #OstaniZdrav »check-in«, ki omogoča, da lahko študent v primeru potrjene okužbe z virusom SARS-CoV-2 (z vnosom TAN kode v aplikacijo) anonimno obvesti stike, s katerimi je bil istočasno (ali do 30 minut pozneje) v skupnem prostoru ali predavalnici.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport