Mladinska politika

Svet Evrope je sprejel novo strategijo mladinskega sektorja 2030

28. 1. 2020 avtor: Uredništvo

Generalna sekretarka Sveta Evrope Marija Pejčinović Burić in veleposlanik Irakli Giviashvili, predsednik namestnikov ministrov, sta 23. januarja 2020 predstavila strategijo Sveta Evrope za mladinski sektor 2030. Strategijo je Odbor ministrov Sveta Evrope sprejel 22. januarja 2020, umeščena pa je v Resolucijo Odbora ministrov o strategiji Sveta Evrope za mladinski sektor 2030.

Nova strategija bo zagotovila politične smernice in obsežen politični načrt oziroma izjavo o ciljih za obdobje 2020–30 in prestavlja okvir, v katerem se bo izvajal naslednji petletni program Mladi za demokracijo. Temelji na vrednotah demokracije, človekovih pravic in pravne države Sveta Evrope.

Strategija vsebuje priloženi temeljni dokument Strategije, ki jo postavlja v kontekst življenja mladih in mladinske politike. Vsebuje opis mladinskega sektorja Sveta Evrope, kaj je njegova vloga in kaj lahko ponudi, opisuje teoretičen model, določa svojo vizijo, poslanstvo in tematske prednostne naloge, ki bodo v ospredju.

Vir in fotografija: Svet Evrope za mladinsko politiko