Neformalno izobraževanje

15. julij: Svetovni dan spretnosti mladih

14. 7. 2023 avtor: Uredništvo
oseba se vzpenja po stopnicah spretnosti

Od leta 2014 naprej vsako leto 15. julija obeležujemo svetovni dan spretnosti mladih, da bi opozorili na strateški pomen opremljanja mladih s spretnostmi za zaposlovanje, dostojno delo in podjetništvo.

V letu 2023 posebno pozornost namenja usposabljanju učiteljev, trenerjev in mladih za preobrazbo prihodnosti. Tema poudarja ključno vlogo, ki jo imajo učitelji, inštruktorji, trenerji in drugi izobraževalci pri zagotavljanju spretnosti, ki mladim omogočajo prehod na trg dela ter aktivno sodelovanje v skupnosti in družbi.

Kaj je ob letošnjem svetovnem dnevu spretnosti mladih povedal generalni sekretar Organizacije Združenih narodov, António Guterres?

Na vseh koncih sveta se mladi soočajo z viharjem sprememb – tehnološkim napredkom, hitro spreminjajočim se trgom dela, demografskimi spremembami, podnebnimi izzivi in izgubo učenja zaradi pandemije COVID-19.

Kakovostno izobraževanje, usposabljanje in spretnosti so za mlade ključnega pomena. Svetovni dan veščin za mlade nas opominja, da so učitelji na čelu teh velikih svetovnih prizadevanj.

Zagotoviti moramo, da bodo učitelji dobili priložnosti za izobraževanje in strokovni razvoj, ki jih potrebujejo, ko bodo mladim pomagali pri prehodu iz šole na delovno mesto. Pred kratkim sem ustanovil skupino na visoki ravni za učiteljski poklic, ki naj bi pripravila priporočila za dosego tega cilja.

Poleg tega moramo močno povečati naložbe v sisteme in tehnologije izobraževanja in usposabljanja po vsem svetu, da bodo lahko učitelji mladim zagotovili vključujoče in prilagodljive učne priložnosti ne glede na to, kje živijo.

Prihodnost človeštva je odvisna od neizmerne energije, idej in prispevkov mladih. Na današnji dan in vsak dan bodimo z učitelji, ki bodo mladim pomagali pridobiti izobrazbo in spretnosti, potrebne za oblikovanje boljše in bolj trajnostne prihodnosti za vse nas.

Tehnološki napredek in spreminjajoča se dinamika trga dela namreč vse bolj zahtevata prilagodljive in nabore spretnosti. Izobraževanje in usposabljanje pa sta osrednjega pomena za uresničevanje Agende 2030, ki si prizadeva za zagotavljanje vključujočega, pravičnega in kakovostnega izobraževanje ter spodbujanje možnosti vseživljenjskega učenja za vse.

Ob svetovnem dnevu veščin za mlade se združimo in prepoznajmo potencial mladih kot katalizatorjev sprememb ter se zavežimo, da jim bomo zagotovili veščine in priložnosti, ki jih potrebujejo za gradnjo uspešnega in trajnostnega sveta za vse. Mladinski delavci lahko s programi mladinskega dela oblikujemo svetlejšo prihodnost, v kateri bodo mladi posamezniki izpolnili svoje potenciale.

Svetovni dan spretnosti mladih v evropskem letu spretnosti

Tokratni svetovni dan spretnosti oziroma veščin mladih sovpada tudi z letom, ki je v Evropski uniji še posebej posvečeno spretnostim. Slednje je bilo napovedano ob koncu preteklega leta, ko je predsednica Evropske komisije, Ursula von der Leyen opomnila, da učinkovito izkoriščanje potenciala evropske delovne sile zahteva večje naložbe v usposabljanje in izpopolnjevanje.

Letos si tako Evropska komisija še posebej prizadeva za uresničitev tega cilja. Glavni poudarki so na povečanju učinkovitosti, vključujočih naložb ter podpori posameznikom pri prehodih med zaposlitvami.

Komisija se zavzema za usklajevanje spretnosti z zahtevami trga dela ter potrebami in željami posameznikov. Posebna pozornost je namenjena zelenemu in digitalnemu prehodu ter spodbujanju gospodarskega okrevanja.

Pomemben cilj je tudi vključevanje žensk, mladih in oseb, ki niso zaposlene, se ne izobražujejo ali usposabljajo. Hkrati se Komisija osredotoča na privabljanje ljudi iz tretjih držav, ki imajo spretnosti, ki jih Evropska unija potrebuje. To bo doseženo z okrepitvijo učnih možnosti, mobilnosti ter lažjim priznavanjem kvalifikacij.

Vir: Organizacija združenih narodov, Evropska komisija