Aktivno državljanstvo / Angažiraj se

Svetovni dan spretnosti mladih

15. 7. 2019 avtor: Uredništvo

Danes je 15. julijSvetovni dan spretnosti mladih. Osrednja tema letos je razvoj veščin mladih za izboljšanje njihove zaposlenosti in poteka pod sloganom “Naučimo se učiti za življenje in delo“. S takšnim pristopom se želi krepiti ozaveščenost in zavedanje o pomembnosti investiranja v razvoj kompetenc in veščin mladih

Učenje učenja spodbuja, da se zanašamo na preteklo učenje in izkušnje, da bi uporabili znanja in sposobnosti v različnih življenjskih situacijah – doma, v službi, pri izobraževanju. Zelo pomembna dejavnika učenja sta motivacija in posameznikove sposobnosti. Učenje učenja je velik del vsakdana mladinskih centrov pri nas. Po raziskavi Slovenska mladina 2018/2019 prosti čas v mladinskih centrih preživlja 37% mladih (n=1000), ki skupaj z mladinskimi delavci nabirajo kilometrino, veščine in izkušnje. Kar 51 % anketirancev pa je tako ali drugače aktivnih na področju prostovoljstva in družbenih pobud.

Razvoj veščin in spretnosti mladih je ključnega pomena za doseganje boljšega socio-ekonomskega položaja mladih in naslavljanje problema brezposelnosti. Združeni narodi izpostavljajo, da je razumevanje, katera usposabljanja in veščine mladim dejansko koristijo na trgu dela, ključno za uresničevanje Agende 2030 (cilji trajnostnega razvoja). Spodbujanje učenja in usposabljanja med mladimi je ključno za pridobivanje spretnosti in znanj, ki jih opolnomočijo v procesu osamosvajanja. Aktivno vključevanje mladih v prizadevanja za trajnostni razvoj je ključno za doseganje trajnostnih, vključujočih in stabilnih družb.