Vključenost / Zdravje

T-priročnik: spletni pririočnik o tranziciji

4. 4. 2022 avtor: Uredništvo

V četrtek, 31. marca, na Dan vidnosti trans oseb, so v Zavodu TransAkcija izdali spletni priročnik o tranziciji. 

Namen t-priročnika je deliti čimveč informacij glede medicinske in socialne tranzicije v Sloveniji.

Poleg treh osrednjih poglavij priročnik vključuje tudi naslednje vsebine:

Informacije so zbrane na osnovi izkušenj raznolikih trans oseb ter ne predstavljajo mnenj zdravstvenih delavk_cev ali članov_ic Konzilija za potrditev spolne identitete. Informacije je potrebno razumeti kot okvirne oz. potencialne možnosti poteka tranzicije, ne pa kot gotova dejstva. Potek in časovnica medicinske tranzicije sta namreč odvisni od odločitev zdravstvenega osebja, ki vodi individualne procese tranzicije. Prav tako je pri pričakovanjih glede medicinske in telesne socialne tranzicije potrebno upoštevati genetske preddispozicije vsake posamezne osebe.

Priročnik bodo 6. 4. ob 18:00, predstavile_i na spletnem dogodku: Predstavitev t-priročnika: pogovor z ustvarjalkami_ci

Vir: Zavod TransAkcija