Okolje in trajnost

Tabor za mlade v MC Krško

24. 7. 2020 avtor: Zavod za mladino in šport Krško

Mladinskem centru Krško pogumno izvajajo aktivnosti ne glede na trenutno situacijo, saj mladinsko delo ne počiva. Tudi v poletnih mesecih tako skrbijo za pester mladinski program in aktivnosti, ki mlade povezujejo in krepijo njihove kompetence na različnih področjih. Pomemben del njihovega delovanja in aktivnosti je tudi vključevanje različnih ranljivih skupin mladih.

Ena izmed takšnih aktivnosti je tradicionalni tabor Spoznavanje vrednot narave in premoženja, ki so ga pripravili v sodelovanju z LAS Krško, Policijsko postajo KrškoVečnamenskim romskim centrom Drom ter CSD Posavje v četrtek, 16. julija 2020.

Skupina 9 mladih Romov in Rominj se je pod mentorstvom strokovnih delavcev lotila spravljanja drv. Po zgledno opravljenem delu so se mladi udeležili delavnice, ki jo je izvedla strokovna sodelavka ZD Krško. Izvedli so še krajši pohod po poteh Bohorja. Za piko na i pa so s skupnimi močmi pripravili večerjo pod mentorstvom policistov.

Organizatorji so zadovoljni s potekom enodnevnega tabora in z mislimi že v pripravah na ponovno srečanje konec avgusta.

Tovrstni tabori, ki so namenjeni mladim, ki so že pokazali določeno mero rizičnega vedenja, so odlična priložnost za skupno delovanje strokovnih služb, za medsebojno spoznavanje v naravnem okolju, za spodbujanje medsebojnega spoštovanja ter spoštovanja lastnine in narave ter opravljeno  delo v splošno korist.

Vir in foto: Mladinski center Krško