Mladinsko delo

Taborniki imajo nov statut in vizijo!

20. 4. 2022 avtor: Zveza tabornikov Slovenije
Taborniki imajo nov statut in vizijo!

Taborniki iz cele Slovenije so se po štirih letnih vrnili na Fakulteto za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, kjer so preživeli 41. skupščino Zveze tabornikov Slovenije. Tokrat najbolj glasna in pereča tema niso bile finance, saj so se lahko zaradi urejenih financ med drugim  posvečali ustanovitvi d.o.o.-ja, novemu Statutu Zveze tabornikov Slovenije in Viziji 2030.

 Začeli so s podeljevanjem nazivov in priznanj

 Na skupščini so podelili številne nazive in sicer prostvoljcem, ki so opravili specialistični tečaj bivanja v naravi, tečaj za vodje enot in tečaj za izobraževalce. Kot vsako leto so tudi letos podelili nagradi Skavt Peter – eno za najboljšo rodovo akcijo oz. dogodek (na lokalni ravni) in eno za najboljši taborniški dogodek (na nacionalni ravni). Prvega je dobilo društvo tabornikov iz Škofje Loke za dobrodelno akcijo Škrat za en dan 2021, naziv najboljša taborniška akcija pa si je prislužil trajnostno zasnovan projekt Knjižnica stvari – KR po stvar, ki so jo zasnovali v društvu tabornikov Rod Stane Žagar ml. iz Kranja. Vodstvo ZTS je podelilo še bronasti znak Zveze tabornikov Slovenije urednici revije Tabor Maši Pušnik in priznanja Civilne zaščite Danilu Kodriču (zlati znak CZ) ter bronasti znak CZ Zvezi tabornikov občine KRANJ – ZTO Kranj – enoti za začasno nastanitev prebivalstva CZ MOK.

 O čem so se odločali?

 Delovanje Zveze tabornikov Slovenije je od lanskoletne skupščine dobro zaznamovala epidemija, ki je poleg negativnih posledic odpovedi dogodkov zaradi ustreznega finančnega poslovanja pripeljala do tega, da je bilo leto 2021 tudi iz finančnega vidika pozitivno. Namesto financam so se tako posvetili drugim temam.

Imajo Taborniški center Bohinj d.o.o. 

 Zveza tabornikov Slovenije je lastnica Taborniškega centra Bohinj, ker pa je stavba že dotrajana in v mnogih pogledih ne zadošča več za sodobno izvajanje taborniškega in / ali tržnega programa, smo se pogovarjali o ustanovitvi d.o.o.-ja, s čimer bi se lahko prijavili na več razpisov, ki so namenjeni manjšim in srednjim podjetjem.

 S tem, ko je Skupščina ustanovila d.o.o., je olajšala prijavljanje na razpise v prihodnosti, v vmesnem času pa se bodo na projektu Taborniški center Bohinj odvijale aktivnosti: javna tribuna, preverjanje lokacijske informacije ter izvedba natečaja prenove/rekonstrukcije/novogradnje, zbiranje sredstev v fondu varčevanja in priprave na razpise.

Taborniki v 2030

Eva Bolha, vodja skupine za pripravo Vizije 2030, je predstavila predlog novo vizije. Po njenih besedah so se v lanskem letu, ko so pripravljali vizijo, mešali različni občutki, od močne želje po predpandemijski normalnosti, vse večjih duševnih stisk mladih, do jeze glede vse večjih neenakosti, pa negotovosti in nemoči glede prihajajoče podnebne katastrofe in seveda želje po spremembah. Skupščina je nato Vizijo 2030 sprejela.