Aktivno državljanstvo / EU zadeve

Te tvoja karierna pot vodi v politiko?

5. 4. 2024 avtor: Jerneja Potočnik
politika mladi

V času pred volitvami v Evropski parlament se marsikdo vpraša, ali bi bil politični parket tudi zanj_o. Da je politika vsekakor zanjo – in zate, pa kaže poseben slovenski priročnik …

Slovenski projekt EWA (Empowering women in politics) je za spodbujanje enakosti spolov v politiki pripravil edinstven, nasvetov poln priročnik, ki ti lahko, če razmišljaš o vstopu v politiko, pomaga, da narediš prve, samozavestne korake.

Vstop v politiko je za mnoge težka odločitev, pred še večjimi izzivi pa se pogosto znajdejo predvsem ženske, ki so na političnem paketu še vedno zastopane v manjši meri.

Prav zato so se raziskovalci Filozofske fakultete UM združili z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ljudsko univerzo Celje ter IPM Inštitutom za politični menedžment ter v sklopu projekta EWA (Empowering women in politics) raziskali dano področje, v okviru slednjega pa pripravili številne izobraževalne vsebine.

Ena od njih je tudi poseben priročnik Pot v politiko, ki je namenjen ženskam, ki se zanimajo za politiko ter si želijo razvijati svoje politično znanje in krepiti samozavest.

Zakaj je vključenost žensk v politiki pomembna in zakaj so ženske v politiki še vedno zastopane v manjši meri?

O pomenu žensk za politiko se veliko govori predvsem sedaj, v času prihajajočih volitev v Evropski parlament, pri čemer je ključno zavedanje, da prav enakost spolov v politiki prinaša večjo raznolikost v političnih odločitvah, s tem pa širši spekter idej, boljše odločitve, odraz resničnih potreb in vrednot celotne družbe …

Raziskave potrjujejo, da izvolitev žensk na vodilne položaje vodi v oblikovanje politik, ki odražajo prednostne naloge družin, žensk ter etničnih in rasnih manjšin.

Vseeno pa se ženske pri vstopu oziroma poskusu vstopa v politiko srečujejo s številnimi preprekami, kot so težave pri usklajevanju družinskega in poklicnega življenja, tradicionalna prepričanja o neprimernosti žensk za politiko, seksistični komentarji, pomanjkanje poguma za aktivno sodelovanje, slaba ozaveščenost in znanje o političnih procesih, težave žensk pri doseganju visokih položajev …

Kaj ponuja priročnik?

Priročnik Pot v politiko ponuja uvide v vse to – mladi posameznici omogoči razumevanje pomena zastopanosti žensk v politiki, izpostavi koristi sodelovanja žensk v političnem procesu, ponudi praktične nasvete za sodelovanje na političnem parketu …

Poudarek zasnove priročnika je predvsem na gradnji samozavesti, razvoju veščin komunikacije, mreženju in premagovanju izzivov, s čimer je priročnik zares dragocen vir za vse ženske, ki razmišljajo o politični karieri.

Priročnik in druga uporabna učna gradiva, ki so nastala v sklopu projekta EWA, najdeš tukaj.