Vključenost

Tin Kampl: “Dogodki Rastimo skupaj odgovarjajo na potrebe mladih”

7. 10. 2019 avtor: Uredništvo

Minuli petek, 4.10.2019 je potekal regijski dogodek projekta Rastimo skupaj 2019 v gorenjski regiji. Dogodek sta pripravila Urad RS za mladino (URSM) in Mladinski svet Slovenije (MSS), gostila ga je Občina Kranj. Dogodki v okviru projekta Rastimo skupaj so namenjeni informiranju mladih na lokalni in regijski ravni ter vključevanju mladih v procese odločanja oz.e-participaciji mladih, na drugi strani pa imajo občinski deležniki možnost prisluhniti predlogom mladih.

Prisotne je nagovorila Anja Fortuna, predsednica MSS in se zahvalila Občini Kranj za gostoljubje ter zaželela prisotnim “konstruktivno izmenjavo mnenj, saj je ravno namen takih dogodkov ustvariti priložnost in prostor, ki omogoča poslušanje in izmenjavo idej, potreb in pričakovanj z ene in druge strani.

Njenemu mnenju se je pridružil Tin Kampl, direktor URSM, ki je v uvodu poudaril, da so “ravno taki dogodki odlična priložnost za sodelovanje občin z mladimi in mladinskimi politikami v svojem okolju, z namenom, da se vzpostavi dolgotrajnejše partnerstvo s ciljem mladim omogočiti čimhitrejše in učinkovitejše osamosvajanje. Eden ciljev takih dogodkov pa je tudi vzpostavitev prostora, ki mladim in občinam omogoči da drug drugemu prisluhnejo pri uresničevanju njihovih idej in predlogov.

Prisotni so imeli možnost spoznati primere dobrih praks komunikacije med mladimi in odločevalci. Kot dober primer, kaj vse lahko občine storijo, da upoštevajo potrebe mladih in kako se zavežejo, da jih bodo upoštevali, je Barbara Pfeifer z Inštututa za mladinsko politiko predstavila certifikat Mladim prijazna občina. V nadaljevanju je bil predstavljen portal mlad.si, kot primer obveščanja organizirane in neorganizirane mladine na nacionalni ravni, Ana Pisar Čivčič pa je zbranim predstavila nekaj rešitev, kako lahko občine lažje komunicirajo z mladimi preko družbenih omrežij, kateri jezik in način naj uporabijo, da jih bodo lažje in učinkovitejše dosegli.

V nadaljevanju so mladi izoblikovali predloge, ki po njihovem mnenju lahko izboljšajo kakovost življenja v njihovi občini in uresničijo svoj potencial. Predloge so predstavili na okrogli mizi, kjer so prisotnim županom in podžupanom povedali, da si želijo predvsem več komunikacije z občino, kjer bi podali svoje predloge in ideje,  kar bi lahko izvedli preko vzpostavitve lokalnega mladinskega sveta, mreženja tudi z gospodarstvom, eden od predlogov je bil tudi vzpostavitev kvot za mlade v občinskih svetih. Predlog maldih je, da bi se odločevalci in mladi na podobnem dogodku, kot je ta, dogovorijo o prioritetah za naslednja štiri leta, na podlagi predlogov, želja in zmožnosti pa se oblikuje strategija, ki se ji sledi in na podlagi te pride do konkretnih rešitev.

Na predloge so se odzvali prisotni Miha Rezar, podžupan Jesenic, Borut Sajovic, Tržiški župan, Jože Sodja, župan Bohinja ter podžupan Kranja, Robert Nograšek. Vsi so se strinjali, da morajo tako oni kot mladi najti pot drug do drugega, saj se zavedajo pomena mladih v svoji občini. Poudarili so tudi, da so vedno pripravljeni prisluhniti mladim, njihova vrata so jim vedno odprta. Robar Nograšek je na koncu opozoril na to, da če v svojih občinah ne bodo našli mehanizmov za vzpostavitev načina, kako mlade obdržati v svoji občini (npr. z zagotavljanjem primernih bivanjskih razmer), se kmalu ne bodo imeli s kom pogovarjati. Zato predlaga, da mladi premagajo mislenost, da se nič ne da spremeniti, na njihovi strani pa je, da omogočijo pogoje za mlade, da še naprej ostanejo v svoji občini. 

Vseskozi dogodek se je izpostavljalo, tako s strani mladih kot občine, da ne najdejo poti drug do drugega, kje so ovire, pa so skušali skupaj ugotoviti z namenom boljše in lažje komunikacije v bodoče.  

Robert Nograšek, podžupan Občine Kranj je pozdravil take dogodke, saj kot pravi, želijo in so pripravljeni slišati predloge mladih v njihovi občini, njegova želja je, da bi se ideje lahko v bližnji prihodnosti tudi realizirale. Izrazil je zaskrbljenost, da se do sedaj mladi ne vključujejo ali podajajo predloge, saj, kot opaža, prevladuje med mladimi pesimistično mišljenje v smislu: “zakaj bi karkoli predlagali, saj se tako ali tako ne da nič spremeniti, pa tudi vnaprej je že vse zmenjeno.” Nograšek je izrazil upanje, da bodo taki dogodki to mišljenje spremenili.

Jože Sodja, žipan Občine Bohinj, je po dogodku povedal, da glede na to, da v njegovi občini “mladi niso organizirani v enem kraju, temveč so razdrobljeni po večih krajih, bi bilo smiselno tak dogodek organizirati tudi pri nas z namenom, da lahko prisluhnemo našim mladim. Dobil sem tudi kar nekaj idej, kako pristopiti in govoriti z mladimi, ki jih nameravam upoštevati.

Andrej Rus iz Kluba študentov Kranj obžaluje, da je odziv s stani mladih tako majhen. Kje vidi rešitev si oglejte v spodnjem videu. Tudi Tina Kampla smo vprašali o njegovih vtisih, povzel jih je spodaj. Vabljeni k ogledu!