Angažiraj se / Mladinsko delo

Tin Kampl: »Mladinsko delo je prostor za številne izboljšave«

13. 5. 2019 avtor: MKC Maribor

Mladinski kulturni center Maribor in Pekarna – magdalenske mreže sta v petek 11. maja 2019 organizirali srečanje z v.d. Urada za mladino Tinom Kamplom. Kampl je delovni obisk v Mariboru začel z obiskom zavoda IndiJanez ter nadaljeval v prostorih Hostla Pekarna, kjer je v pogovoru z organizatorji in zainteresirano javnostjo spregovoril o viziji razvoja mladinskega sektorja, aktualnih temah zagotavljanja kakovosti v mladinskem delu in digitalizaciji, ter o spremljanju razvoja mladinskega sektorja na lokalni ravni. Tema pogovora so bili tudi razpisi, ki jih pripravlja Urad RS za mladino v bližnji prihodnosti.

Kampl je v uvodnem nagovoru izrazil navdušenje nad uradnimi obiski in izmenjavo mnenj, ki po njegovem mnenju poteka. Aktualno srečanje je označil za izmenjavo mnenj z mladinskimi delavci, Maribor pa izpostavil kot uspešen primer mladinskega sektorja: »Vesel sem, da lahko govorimo o Mariboru kot primeru dobre prakse, ne le na lokalni ravni, ampak tudi mednarodno, nenazadnje o tem priča projekt Evropska prestolnica mladih, ki hkrati uvaja nove izzive za prihodnost«.

Urad RS za mladino, ki deluje pod okriljem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport namreč že vse od leta 1991 skrbi za uresničevanje javnega interesa v mladinskem sektorju na državni ravni, s svojimi ukrepi pa vpliva tudi na delovanje organizacij v mladinskem sektorju na lokalni ravni. S tem razlogom se pri delovanju sklicujejo na poročilo Evropske komisije, saj si prizadevajo za čim višjo kakovost mladinskega dela. Kampl je sicer poudaril, da kakovostno delo na področju mladinskega sektorja v Sloveniji že poteka, vendar želi, »da celotnemu sektorju dvignemo temelje do tega nivoja, da bi bila kakovost na vseh ravneh«. V ta namen je bila ustanovljena tudi delovna skupina sektorja vlade RS za mladino, ki je sestavljena iz različnih predstavnikov mladinskega sektorja, ministrstev ter predstavnikov strokovne javnosti. Po mnenju Kampla ima namreč vsako ministrstvo številne politike, ki se nanašajo na mnenje Urada za mladino, vendar sodelovanje zaenkrat še ne poteka po pričakovanjih in obstaja prostor za številne izboljšave. Na tem mestu Kampl izpostavlja pomembno vlogo delovne skupine. Do konca leta 2019 bodo tako potekala tri ali štiri srečanja, ki bodo »usmeritve za tisto, kaj se naj v prihajajočem obdobju zgodi. Tako bomo lahko zarisali razvoj mladinskega sektorja v prihodnjih letih, ki bo primarno v pomoč Uradu za mladino«.

Kampl je mladinsko delo imenoval mehanizem preventive in ne kurative, saj je pomemben del mozaika gradnje skupnosti in družbe, hkrati pa lahko zlasti mladinski sektor pripomore k oblikovanju aktivnih in odgovornih državljanov. Cilj Urada za mladino je tako spodbujanje organizacij z institucionalno podporo, vendar ne gre zanemariti niti tistih z manj izkušnjami. »Želimo spodbujati lokalne skupnosti, da prepoznavajo pomembnost mladinskih organizacij in jih tudi podprejo,« še dodaja Kampl.

V ta namen je večkrat potrebna tudi finančna pomoč, velikokrat s strani Evropskega socialnega sklada, ki namenja sredstva za razvojne projekte zntoraj organizacij. Poseben poudarek na Uradu namenjajo povezovanju organizacij znotraj mladinskega sektorja, saj lahko le tako dosežejo želene rezultate in izboljšave. Posebno pozornost je Kampl namenil nacionalnim programom, ki morajo biti po njegovih besedah usklajeni po načelu subsidiarnosti: »Najbolj učinkovita strategija je, da se vsak nižji resor zgleduje po višjem, zato se bomo tudi mi pri oblikovanju nacionalnega programa zgledovali po evropski mladinski strategiji. Pričakovali bi, da se torej občine zgledujejo po programu na nacionalni ravni«.

Kampl je v pogovoru odgovoril tudi na nekatera vprašanja oboiskovalcev in se posvetil temi javnih del in mrežnih organizacij. V prihodnosti Kampl vidi številne izboljšave na področju mladinskega sektorja, vendar je najprej potrebno definirati cilje, ki jih želijo doseči: »Ne govorim samo o odgovornosti organizacij na nacionalni ravni, ampak lokalnih skupnosti. Za nas ni dovolj, da imamo samo aktivnosti, kjer sodelujemo z mladimi, ampak želimo imeti uvid v jasne učinke«. Kampl je uradni obisk zaključil s srečanjem predstavnikov Urada za mladino MOM.