Izobraževanje / Zaposlovanje

TRAINEE e-platforma za krepitev zaposlovanja mladih

21. 7. 2020 avtor: Mladinska mreža MaMa

V preteklih mesecih so na Mreži MaMa kljub epidemiji nadaljevali s projektnimi aktivnostmi projekta TRAINEE, v katerem sodelujejo kot partner sedmih organizacij, ki si skozi projekt skozi usposabljanje in ozaveščanje preko mrež prizadevajo krepiti zaposlovanje in podjetništvo mladih.

Preko uporabe novih tehnologij in neformalnih tehnik bo projekt usposobil tiste, ki so v stiku z mladimi, da ustvarijo in spodbujajo priložnosti za skupnostno učenje (ang. service learning) in hkrati ozaveščajo o globalnih vprašanjih (zlasti o Ciljih trajnostnega razvoja – Sustainable Development Goals »SDG’s«, Agendi 2030 in o Modelu ekonomije za skupno dobro), mladim pa bo omogočil, da razvijejo veščine za svojo osebne rast in zaposljivost.

Zadnje aktivnosti projektnega partnerstva so predvsem potekale v luči spletnih srečanj in sestankov, na katerih so partnerji pridno načrtovali glavni intelektualni rezultat projekta – spletno učno platformo za promotorje zaposlovanja in mentorje v nevladnih organizacijah. Ta bo namenjena opolnomočenju različnih profilov strokovnjakov, ki prihajajo v stik z mladimi (mladinski delavci, učitelji, šolske svetovalne službe, karierni svetovalci za zaposlovanje, zaposleni v NVO, povezani s programi zaposlovanja mladih itd.), na področju skupnostnega učenja.

Partnerji so v prvi polovici leta razvijali vsebinski del učne e-platforme, sedaj sledijo tehnični del in prevodi v vse jezike partnerskih držav. Preden pa bo e-platforma na voljo za splošno uporabo, jo bodo v okviru projekta vse partnerske organizacije tudi testirale. Direkten vpliv na mlade bodo dosegli preko baze podatkov, v kateri bo zbran seznam organizacij, kjer lahko mladi iz projektnih držav opravljajo aktivnosti skupnostnega učenja na svojem območju (ali na ravni EU).

V okviru projekta TRAINEE novembra sledi naslednja večja mednarodna aktivnost in sicer usposabljanje za uporabo e-platforme v Sloveniji. Na Mreži MaMa močno upajo, da jim bodo razmere dopuščale, da se bodo s partnerji lahko ponovno srečali tudi v živo.

Vir in foto: Mladinska mreža MaMa