Zdravje

Trend rednega zajtrkovanja pri mladostnikih ostaja

24. 7. 2020 avtor: Uredništvo

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so že petič zapored izvedli raziskavo Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju med mladostniki v Sloveniji (HBSC 2018).

Ugotovitve kažejo, da se po letu 2010 nekoliko umirja trend naraščanja odstotka čezmerno hranjenih in debelih, vendar je ta v skupinah 13-letnih fantov in 15-letnih deklet še vedno neugoden. Zaskrbljujoče je tudi, da je na različnih shujševalnih dietah kar dobra petina deklet, skoraj polovica 15-letnih fantov pa pije energijske pijače. Raziskava poteka pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije, sofinancira pa jo Ministrstvo za zdravje.

Raziskava je pokazala, da skoraj vsak drugi mladostnik redno zajtrkuje, z naraščanjem starosti pa ta navada upada. “Trend pri rednem zajtrkovanju med tednom v opazovanem obdobju 2002–2018 je še vedno pozitiven, zlasti pri dekletih in pri mlajših starostnih skupinah« je povedal dr. Matej Gregorič z NIJZ in dodal »Največji napredek beležimo pri 11-letnih dekletih, kjer je ta odstotek narasel iz 39,9 odstotka v 2002 na kar 48,7 odstotka v 2018. Ta uspeh lahko vsaj delno pripišemo letos že jubilejni izvedbi projekta Tradicionalni slovenki zajtrk, ki v vrtcih in šolah uspešno spodbuja zajtrkovanje z živili slovenskega izvora. Če zajtrk v šoli ni priljubljen, pa je treba spodbujati zajtrkovanje doma, v okviru družine.«

Med mladostniki pa je vedno bolj priljubljena tudi zelenjava, redno jo uživa že več kot tretjina, dekleta zelenjavo in sadje uživajo v večji meri kot fantje.

Za celotno raziskavo klikni tukaj.

Vir: NIJZ
Foto: freepik