Neformalno izobraževanje

Trening uporabe SPHERE standardov v urbanih kontekstih

16. 6. 2023 avtor: Zveza tabornikov Slovenije
Udeleženci treninga Sphere

Prispevek je pripravil Rok Pandel.

V maju sva se Rok Pandel in Gašper Rupnik – Gušter, člana enot za zaščito in reševanje pri Zvezi tabornikov Slovenije (v nadaljevanju ZTS), udeležila tridnevnega treninga na temo implementacije ter upoštevanje SPHERE humanitarnih standardov v kriznih situacijah v urbanih okoljih. V strukturi sistema zaščite in reševanja pri upravi RS sva oba člana enote VUZN (vodenje in upravljanje začasnih naselij) pri ZTS, izobraževanje pa je potekalo pod okriljem DPPI SEE (Disaster Preparedness and Prevention Initiative for South East Europe). 

Potek treninga v Albaniji
Potek treninga v Albaniji

Trening je potekal med 3. in 5. majem 2023 v Tirani, glavnem mestu Albanije. Ostali udeleženci treninga so prihajali s Hrvaške, Bosna in Hercegovine, Srbije, Severne Makedonije, Črne gore, Romunije, Bolgarije in Albanije. 

O SPHERE standardih

Seveda je za marsikoga najprej vprašanje, kaj so SPHERE standardi? Gre za praktično navodilo oz. zbirko priporočil, ki predstavlja smernice, po katerih se oblikuje humanitarni odziv. Jedrno prepričanje SPHERE je, da imajo vsi ljudje, ki jih prizadenejo nesreče ali konflikti, pravico do humanitarne pomoči in življenja v kriznih razmerah ter prejemanja humanitarne pomoči na dostojanstven način. 

Članice DPPI South East Europe so že uvedle in uporabljajo SPHERE standarde kot podlago za premišljeno, normirano, neškodljivo, pravično in uravnoteženo ter dostojno humanitarno delovanje v primeru posredovanja in zagotavljanja pomoči v katastrofalnih situacijah. 

Po najinih podatkih Slovenija kot članica DPPI nima uradnih predstavnikov pridruženih v SPHERE. Nemški Rdeči križ pa celovito pospešuje in podpira SPHERE implementacije na terenu. Prepoznala sva, da so standardi koristni in da je zamisel o uporabi ter načinu implementacije koristna, tako pri planiranju in izvajanju vaj za krizne situacije kot tudi v samih kriznih situacijah na terenu. 

Interaktivni del delavnic z vajami umeščanja deležnikov, potreb in sredstev v različne krizne situacije
Potek treninga v Albaniji

Deležniki, potrebe, sredstva

Dejstvo je, da je v začetku vsake katastrofalne situacije na terenu zgolj nepopisen kaos, kjer so neke smernice in standardi zelo težko dosegljivi oz. nedosegljivi. S tem namenom smo zadnja dva dni posvetili predvsem strukturiranemu razmišljanju, ki nam pomaga pri prepoznavanju glavnih treh segmentov. To so deležniki (npr.: poškodovane osebe, osebe s posebnimi potrebami, lokalni prostovoljci ter podjetja, nacionalne agencije, ipd.), potrebe (prenočišča, voda, prehrana, sanitetni prostori, medicinska pomoč, varno zatočišče ipd.) in sredstva (veliki pokriti prostori, kuhinje v restavracijah, transportne rešitve, fizično delo ljudi, hrana, denar ipd.). 

Da se v kriznem kaosu vzpostavi red, je potrebno dobro vodenje in sodelovanje teh treh segmentov, saj je le tako možno čimprej zagotoviti varen, vzdržen in dostojen sistem za množično število ranljivih oseb v urbanem okolju. SPHERE smernice tako pridejo v uporabo, ko imaš možnost vplivati ali obvladovati stanje na terenu. Sphere smernice so predvsem dobro orodje za komuniciranje z deležniki, kot so mediji, donatorji, nacionalne in mednarodne agencije, saj lahko na objektiven način ovrednotiš, kaj je že storjeno dobro ter katera sredsta se potrebujejo, da lahko neke dostojne standarde še dosežemo. 

Potek končne simulacije po skupinah (Razdeljeni smo bili v skupine: NGO Network, Community Network, Municipal Government Network in UN & Donor Network)
Potek treninga v Albaniji

Več o SPHERE standardih je možno prebrati na spletni strani spherestandards.org. Smernice so dostopne v knjigi, e-knjigi ali PDF obliki. Za učinkovitejšo uporabo gradiva so na omenjeni spletni strani tudi e-izobržavanja za uporabo Sphere priročnika, kako Sphere uporabimo v praksi ter kako Sphere smernice približati članstvu znotraj lastne organizacije. 

Rok Pandel in Gašper Rupnik – Gušter sva na koncu treninga prejela certifikat o usposobljenosti implementacije Sphere smernic v urbanih kontekstih. 

Rok Pandel in Gašper Rupnik – Gušter, s prejetima certifikatoma, Irfan Agić, predstavnik DPPI SEE ter Aya Yagan, uradna trenerka SPHERE