Mobilnost mladih / Neformalno izobraževanje

Trening v Armeniji Green shift

28. 6. 2024 avtor: Zavod Novo mesto – Mladinski center Oton

Mladinska organizacija International Alliance for Integration and Sustainability iz Malte in mladinska organizacija Creative youth Intrnational sta od 22. 6. 2024 do 30. 6. 2024 organizirali trening za mladinske delavce v Yerevanu v Armeniji z naslovom Green Shift.

Projekt je bil bil prijavljen na program Erasmus + mladina na tretji prijavni rok v oktobru 2023. Partnerske organizacije v projektu smo bili iz: Malte, Armenije, Romunije, Grčije, Gruzije, Madžarske, Estonije, Egipta in Slovenije – Zavod Novo mesto.

S strani Zavoda Novo mesto smo se treninga udeležili Marko in Mitja, kot predstavnika Zavoda Novo mesto, in Andrej, kot prostovoljec Mladinskega centra Oton. Iz vsake organizacije smo prišli trije udeleženci, skupaj nas je bilo 27 udeležencev.

Prvi dan je bil namenjen spoznavanju udeležencev in pojma trajnosti. V naslednjih dneh smo trajnost razdelili na tri stebre: družba, okolje in ekonomija. Potem pa smo raziskovali in iskali rešitve in vplive družine, službe, izobraževanja in družbe na tri stebre trajnosti. Ena izmed delavnic je bila tudi delitev na skupine in argumentiranje z argumenti za in proti. Poleg treninga pa je bil čas in prostor za oglede mesta, oglede dobrih praks in tudi spoznavanje drugih kultur.