Okolje in trajnost

Učenje za okoljsko trajnost – predlog priporočila sveta EU

18. 1. 2022 avtor: Uredništvo
Učenje za okoljsko trajnost – predlog priporočila sveta EU

Evropska komisija je objavila predlog priporočila Sveta EU o učenju za okoljsko trajnost. Cilj predloga je pomagati državam članicam, šolam, visokošolskim ustanovam, nevladnim organizacijam in vsem izvajalcem izobraževanja, da učence opremijo z razumevanjem in znanjem o trajnosti, podnebnih spremembah in okolju.

Mladi, sodelujoči v raziskavi Eurobarometer o tem, katere bi morale biti glavne prednostne naloge EU v prihodnjih letih, so izpostavili varstvo okolja in bolj proti podnebnim spremembam (67%). Temu je sledilo izboljšanje izobraževanja in usposabljanja (56 %). Iz tega je razvidno, kako pomembno je ukrepanje na tem področju. S strani skupnega raziskovalnega središča Evropske komisije je bil izdan nov evropski okvir kompetenc za trajnostni razvoj. V njem so opredeljena znanja in spretnosti, potrebni za zeleni prehod, vključno s kritičnim razmišljanjem, vodenjem, spoštovanjem narave ter razumevanjem vpliva vsakodnevnih ukrepov in odločitev na okolje in svetovno podnebje.

Zeleni prehod v okviru izobraževanja in usposabljanja je poudarjen tudi v programu Erasmus + za obdobje 2021–2027. V 2022 bo prednost dana projektom ponudnikov izobraževanja, ki temeljijo na razvoju zelenih kompetenc in veščin, v prihodnost usmerjenih učnih načrtih in sistematskih konceptih trajnosti.

Podpredsednik za spodbujanje evropskega načina življenja Margaritis Shinas je povedal: „Udeležba mladih je korenito spremenila naš odnos do podnebnih sprememb in okolja. Komisija s programi za mlade, evropsko solidarnostno enoto in pobudo DiscoverEU spodbuja prizadevanja za trajnostnost, ki vključujejo mlade. To je korak naprej pri našem delu, da bi vidik trajnostnosti bolje vključili v izobraževanje.“

Predlog Komisije poziva države članice, naj učencem vseh starosti med drugim zagotovijo dostop do visokokakovostnega in vključujočega izobraževanja in usposabljanja o podnebnih spremembah, biotski raznovrstnosti in trajnosti ter naj uvedejo učenje za okoljsko trajnostnost kot prednostno področje v politikah in programih izobraževanja in usposabljanja, da bi sektor podprle in mu omogočile, da prispeva k zelenemu prehodu.