Izobraževanje

Učinki programa Erasmus+: Mladi v akciji

10. 3. 2020 avtor: Uredništvo

Movit – Nacionalna agencija programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota je v sodelovanju s Fakulteto za družbene vede Univerze v Ljubljani in mednarodno raziskovalno mrežo RAY, izvedla raziskavo o učinkih programa Erasmus+: Mladi v akciji. Raziskava, v okviru katere so preverjali izkušenost, dimenzije dela in kompetence vključenih mladinskih delavcev, temelji na 102 intervjujih s 36 udeleženci med letoma 2016 in 2018.

Rezultati Analize razvoja kompetenc in izgradnje kapacitet v programu E+: MVA kažejo na to, da so slovenski udeleženci usposabljanj v okviru programa Erasmus+: Mladi v akciji relativno izkušeni akterji v mladinskem sektorju. Večina (82,9%) v raziskavo vključenih udeležencev je bila namreč v sektorju aktivnih več kot eno leto, kar ima vpliv tudi na učinek programa z vidika krepitve njihovih kompetenc.

Pri svojem delu se večina srečuje z lokalno (86,1 %) in mednarodno dimenzijo (77,8 %), skoraj dve tretjini (58,3 %) pa tudi z nacionalno dimenzijo mladinskega dela.

Kot ključne kompetence za mladinsko delo prepoznavajo:

Dva meseca po udeležbi na usposabljanju je približno polovica udeležencev raziskave zaznala spremembo v razumevanju kompetenc mladinskega dela, medtem ko je druga polovica ni zaznala. Tisti, ki spremembe niso zaznali, so v odgovorih večinoma izpostavili, da se je njihovo dosedanje dojemanje kompetenc potrdilo kot pravilno. Takšni odgovori so skladni z izkušenostjo slovenskih udeležencev.

Več o rezultatih raziskave si lahko preberete TUKAJ, več novic o drugih raziskavah učinkov programa pa je dostopnih TUKAJSpremljajte pa tudi njihovo Facebook stran, kjer bodo objavili nadaljnje rezultate raziskave. 

Vir in foto: Movit