Mladi z manj priložnostmi

UNICEF: Otroci si ne morejo privoščiti še enega leta šolanja s prekinitvami

14. 1. 2021 avtor: Slovenska fundacija za UNICEF

Izjava izvršne direktorice UNICEF-a Henriette Fore:

»Medtem ko vstopamo v drugo leto pandemije Covid-19 in se okužbe še naprej širijo po vsem svetu, je potrebno dati prednost ponovnemu odprtju šol. 

Kljub številnim dokazom o negativnem vplivu zaprtja šol na otroke in vse več dokazom, da šole niso glavni vir okužb z novim koronavirusom, šole ostajajo zaprte v preveč državah, nekatere že skoraj eno leto.

Posledice zaprtja šol so bile katastrofalne – na vrhuncu omejevalnih ukrepov, povezanih s pandemijo, je izobraževanje prekinilo kar 90 % učencev po vsem svetu, več kot tretjina pa ni imela možnosti izobraževanja na daljavo.Število otrokki niso vključeni v izobraževanje, naj bi se povečalo za 24 milijonov in s tem doseglo najvišjo raven v zadnjih letih, proti čemur smo se s skupnimi prizadevanji močno borili.

Zmožnost branja, pisanja in obvladovanje osnov matematike so se poslabšale, spretnosti, ki jih otroci potrebujejo za uspeh v gospodarstvu 21. stoletja, pa so nazadovale.

Zdravje, razvoj, varnost in dobrobit otrok so močno ogroženi. Najbolj ranljivi med njimi bodo najbolj občutili uničujoče posledice.

Zaradi zaprtja šol so mnogi otroci prikrajšani za pomemben obrok, njihovo prehranjevanje se je poslabšalo. Brez vsakodnevnih interakcij z vrstniki in zaradi upada gibanja izgubljajo telesno pripravljenost in kažejo znake duševnih stisk. Brez varnostne mreže, ki jo šola pogosto ponuja, so bolj izpostavljeni družinskemu nasilju, zlorabam, otroškemu izkoriščevalskemu delu in otroškim porokam. Zato mora biti zaprtje šol skrajni ukrep, po tem, ko so bile pretehtane vse druge možnosti.

Ocena tveganja za prenos okužb v lokalnem okolju bi morala biti ključni dejavnik pri odločanju o delovanju šol. Zaprtju šol po vsej državi se je treba izogibati, če je le mogoče. Kjer obstajajo visoke stopnje prenosa bolezni v skupnosti, kjer so zdravstveni sistemi pod izrednim pritiskom in kjer se zapiranje šol zdi neizogibno, je potrebno sprejeti zaščitne ukrepe za najbolj ranljive otroke. Ti vključujejo zagotovitev, da lahko otroci, ki so izpostavljeni družinskemu nasilju, odvisni od šolske prehrane in katerih starši opravljajo nujna dela, nadaljujejo šolanje v svojih učilnicah.

Ko oblasti pričnejo s sproščanjem omejevalnih ukrepov, mora biti odprtje šol med prvimi. Posebno pozornost je potrebno nameniti otrokom, ki niso imeli možnosti učenja na daljavo, in zagotoviti, da ne bodo zaostali v znanju za svojo generacijo.

Če bodo šole ostale zaprte več mesecev tudi v 2021, bodo negativne posledice občutile še naslednje generacije.«

Vir: Slovenska fundacija za UNICEF