Organizacije za mlade / Vključenost

UNICEF-ove Varne točke – varen in prijeten prostor za mladostnike

3. 9. 2020 avtor: Slovenska fundacija za UNICEF

UNICEF ponuja vsem otrokom in mladostnikom Varne točke, ki so varen in prijeten prostor, kamor se lahko mladi zatečejo in pogovorijo o svoji težavi ali pa zgolj razrešijo dvom o stiski. Nahajajo se v več kot 111 slovenskih krajiih, kjer obstaja 1030 Varnih točk, ki nudijo mlademu anonimno uteho.  

Z začetkom novega šolskega leta, se lahko pri otrocih in mladostnikih začnejo tudi nove težave, kot so težave v šoli, zmerjanje, zasmehovanje, nasilje preko spreta, medvrstniško fizično nasilje itd. Zato je potrebno, da se mlade ozavesti o Varnih točkah, kjer lahko kadarkoli v svoji bližini poiščejo zaščito, ko to najbolj potrebujejo.  

Kaj so UNICEF-ove Varne točke?

So različni javni prostori, kot so knjižnice, zavarovalnice, lekarne, cvetličarne, mladinski centri, trgovine, celo vulkanizerski servisi in podobno, v katerih so prisotni ljudje, ki so usposobljeni za pomoč in nudijo mladim trenutno zaščito, pomoč ali zgolj nasvet in pogovor v stiski. Mladi pa lahko pridejo odraslim povedati tudi kakšen vic ali pa kakšno drugo lepo novice.

Kje so UNICEF-ove Varne točke?

Ob šolskih poteh, saj se tudi medvrstniško nasilje največkrat dogaja v okolici šole in na poti v šolo, takrat ko je nadzor odraslih manjši. Otroci in mladostniki lahko Varne točke prepoznajo po posebni nalepki, smejoči se hišici, ki je nameščena ob vhodu na vidnem mestu. Mladi si zberejo tisto, ki jim je najbolj simpatična.

Kako UNICEF-ove Varne točke pomagajo?

Otrokom in mladostnikom pomagajo, da se umaknejo v varen in prijeten prostor, če se znajdejo v kakršnih koli težavah:

Kateri tipe stisk lahko imamo?

Varne točke pa delujejo tudi preko telefona in na katere se lahko v primeru kakršne koli stiske obrnejo nanje: 

Tom telefon: 116 111, deluje vsak dan od 12. do 20. ure. 
SOS telefon: 080 11 55. Za žrtve kakršnega koli oblike nasilja, vsak delavnik od 12.00 do 16.00, 19.00 do 22.00, sobote, nedelje in prazniki od 18.00 do 22.00.
UNICEF Slovenija: 031 510 200. UNICEF-ova “telefonska” varna točka, vsak dan od 9.00 do 17.00. Sogovornica bo pomagala pri nadaljnjih korakih oz. bo težavo posredovala naprej pristojnim institucijam, kadar bo to potrebno. 
V času, ko ostale linije niso aktivne, lahko vedno pokličeš 113 oz. v primeru poškodb 112.
Vir: UNICEF