Mladi z manj priložnostmi

UNICEF zagotavlja psihosocialno podporo otrokom in družinam na območju Siško-moslavške županije

2. 2. 2021 avtor: Slovenska fundacija za UNICEF

Akcija zbiranja sredstev za pomoč prizadetim v potresih se nadaljuje

Mobilne ekipe strokovnjakov izvajajo številne aktivnosti, s katerimi zagotavljajo psihosocialno podporo otrokom in družinam, prizadetim v potresih na območju Gline, Petrinje in Siska. Izvajanje UNICEF-ovih aktivnosti poteka v sodelovanju s hrvaškim Ministrstvom za delo, pokojninski sistem, družino in socialno politiko in Društvom za psihološko pomoč.

V začetni fazi programa bodo mobilne ekipe zagotavljale podporo rejniškim družinam, zlasti tistim, katerih domovi so bili v potresu poškodovani, in družinam z največjim tveganjem, vključenim v programe socialnega varstva. UNICEF je centrom za socialno varstvo v Glini in Petrinji podaril tudi 10 računalnikov, da bodo lahko njihove storitve še naprej na voljo družinam.

V Siško-moslavški županiji je skupaj 49 rejniških družin, od tega jih 32 živi na območjih, ki so jih najbolj prizadeli potresi. 125 otrok je nameščenih v rejniške družine na območju Siško-moslavške županije, 82 pa jih živi v Sisku, Petrinji in Glini. Mobilne ekipe bodo v sodelovanju s centri za socialno varstvo posebno pozornost namenile ranljivim družinam, ki so se že pred potresom soočale z različnimi tveganji, in so po potresih izpostavljene še večji socialni in ekonomski izključenosti.

»Naše izkušnje kot organizacije, ki se zavzema za otrokove pravice, zlasti v izrednih razmerah, kažejo, da so otroci v kriznih časih najbolj ranljivi, medtem ko se starši, skrbniki, družine in skupnosti trudijo obvladovati težke okoliščine. Kot UNICEF želimo biti tu za otroke in njihove družine, ki so jih prizadeli potresi. Psihološka podpora družinam in otrokom je izjemno pomembna za zagotavljanje okoliščin, v katerih lahko izrazijo svoja čustva in stiske, najdejo mehanizme za okrevanje in oživijo vsaj delček izgubljenega veselja. Verjamemo, da se bomo s podporo naših darovalcev in partnerjev lahko odzvali na kratkoročne in dolgoročne potrebe otrok,« je dejala Regina M. Castillo, predstavnica UNICEF-a na Hrvaškem.

»V okoliščinah, ki so posledica naravnih nesreč, kot so nedavni potresi na Hrvaškem, je pomembno zagotoviti psihosocialno podporo otrokom in mladim ter njihovim družinam, da zmanjšamo njihovo tesnobo, strah in psihološko trpljenje ter jim pomagamo, da si povrnejo ne le fizično, temveč tudi psihološko varnost. To je izjemno pomembno za dolgoročno dobro počutje otrok. Izkušnje iz držav, ki soj ih potresi pogosto prizadeli, na primer Japonske in Čila, so pokazale, da se simptomi tesnobe otrok v prvih mesecih po travmatičnih dogodkih znatno povečajo. Kar 50 % otrok kaže različne anksiozne motnje tudi po 6 mesecih in čeprav večina otrok po potresu postopoma okreva, jih ima 25 do 30 % kronične ali dolgotrajne simptome depresije in/ali anksioznosti. Zato je izjemno pomembno zagotoviti podporo otrokom in mladini ter opolnomočiti starše in strokovnjake, da prepoznajo situacije in znake, ki kažejo, da otrok potrebuje strokovno pomoč za okrevanje. Pri tem je treba posebno pozornost nameniti otrokom, ki običajno odraščajo v težkih in neugodnih življenjskih okoliščinah,« je dejala prof.dr.sc. Marina Ajduković z Društva za psihološko pomoč in Študijskega centra za socialno delo, iz Pravne fakultete Univerze v Zagrebu.

UNICEF bo v sodelovanju s partnerji na terenu organiziral igrišča in psihosocialno podporo za otroke v začasnih – kontejnerskih- naseljih in zavetiščih. Tovrstne dejavnosti na posebej organiziranih mestih otrokom vračajo občutek normalnosti in jim omogočajo učenje, igro in druženje. UNICEF bo omenjena mesta za otroke opremil s pripomočki za igro in učenje, ki so prilagojeni starosti otrok.

UNICEF bo glede na razmere na najbolj prizadetih območjih prilagajal pomoč ob upoštevanju dolgoročnih potreb otrok in družin ter podpiral prizadevanja vlade in lokalnih oblasti za zagotovitev ustrezne zaščite otrok, kakovostnega izobraževanja in dostopa do zdravstvenih in drugih storitev na območjih, ki jih je prizadel potres.

Vir: Slovenska fundacija za UNICEF