EU zadeve / Mladinski dialog / Mladinsko delo

Uporaba stripov kot orodje dela z mladimi  »projekt CO-MIX«

22. 3. 2023 avtor: Celjski mladinski center

CO-MIX je projekt, ki povezuje delo štirih partnerskih organizacij, s Celjskim mladinskim centrom v koordinacijski vlogi. Projekt je usmerjen v zagotavljanje krepitve kompetenc mladinskih delavcev ter razširitve nabora aktivnosti, ki jih uporabljajo pri delu z mladimi. Glavno vodilo je mladim ponuditi orodje, s katerim se lahko varno in svobodno izražajo, prav tako pa se želimo mladinski delavci preko tega orodja povezati z njimi. Projekt podpira in prispeva k spodbujanju vključevanja in raznolikosti na vseh področjih, zlasti zaradi dokazanega prepričanja, da so stripi jezik, ki združuje, hkrati pa tudi pomemben način povezovanja in vzpostavljanja empatije med različnimi stvarnostmi.

Mladinsko delo je vsekakor področje, ki zahteva nenehne izboljšave in inovacije, da lahko z njim podpremo dinamične in živahne potrebe ciljnih skupin, torej mladih. Mladinsko delo ima tudi pomembno vlogo pri krepitvi socialne vključenosti. Poleg tega gre za področje, ki zahteva nenehno usposabljanje nas, mladinskih delavcev, da krepimo lastne kompetence in svoje delo opravljamo kvalitetno, le tako lahko pomagamo pri razvoju mladih.

Tekom projekta smo ustvarili spletno platformo CO-MIX, ki je na voljo v štirih partnerskih jezikih (slovenščina, bolgarščina, francoščina in grščina) ter angleščini. Na tej spletni strani so zbrani stripi, ki smo jih ustvarili mladinski delavci in ki naslavljajo tabuizirane teme, h

katerim pristopamo s svežino ter z naslavljanjem inkluzivnosti in razumevanja drugačnosti.

V zavihku “Naš CO-MIX” lahko brskate po objavljenih stripih na platformi. Nekaj jih je ustvarila projektna ekipa, nekaj pa je tudi takšnih, ki so jih ustvarili uporabniki. Poiščite navdih, preberite stripe drugih avtorjev in pod njimi komentirajte ter pustite ustvarjalcem povratne informacije!

Poleg tega pa smo zbrali tudi koristne vire z vsega sveta, da bi vam pomagali pri ustvarjanju stripov in odgovorili na vsa vprašanja, ki jih morda še imate! V zavihku “Informacije” lahko spremljate napredek projekta. Nenehno objavljamo projekte mejnike in dogodke, povezane s projektom. In končno, naš osrednji izdelek je Orodje za ustvarjanje CO-MIX! V tem orodju lahko poljubno po svoji lastni kreativnosti ustvarite vaš lasten strip. Za dostop do Orodja za ustvarjanje, je potrebna brezplačna registracija in po le tej boste lahko s pomočjo orodja, tako mladinski delavci kot tudi mladi ,ustvarjali svoje čisto unikatne izdelke oz. stripe.

Z največjim veseljem pa naznanjamo, da je zdaj na spletni platformi na voljo tudi Učbenik o vključujočem mladinskem delu s pomočjo stripov, ki je prav tako dostopen v vseh partnerskih jezikih in angleščini. Učbenik je nastal kot plod tako raziskovalnega dela kot praktičnega udejstvovanja mladinskih delavcev tekom projekta CO-MIX, mladinskim delavcem pa ponuja gradivo, ki ga je enostavno in hitro usvojiti. Dokument je razdeljen na šest poglavij, od katerih je vsako ključno za teoretično in praktično razumevanje stripa in njegovega vključevanja v mladinsko delo. Pomembnemu teoretskemu uvodu, sledi poglavje o tem, kaj so stripi in kako jih lahko uporabimo kot orodje za mladinsko delo. Drugo poglavje se nanaša na smernice o vključevanju in zanimive povezave s primeri vključujočih stripov, ki obravnavajo družbena vprašanja. Tretje poglavje vključuje konkretne smernice za uporabo stripov pri delu z mladimi. Tukaj ne smemo spregledati “pravil”, ki narekujejo, kaj početi in česar ne, medtem ko ustvarjamo stripe. Prav tako učbenik vsebuje tudi navodila za najbolj učinkovito rabo naše spletne platforme, kjer lahko v praksi uporabite četrto poglavje: platformo CO-MIX in Orodje za ustvarjanje CO-MIX, ki vam s pomočjo orodja za ustvarjanje omogoča kreacijo lastnih stripov. Če želite kot mladinski delavec uporabiti strip kot orodje za obravnavanje določene teme, vam bodo koristile tudi smernice o tem, kako stripe interpretirati. Te smernice so na voljo v petem poglavju. V zadnjem poglavju tega nadvse učinkovitega priročnika pa si lahko preberete nekaj predlogov o tem, kako sprožiti razpravo po tem, ko so mladi že ustvarili svoje stripe.

Upamo, da bo ta priročnik izboljšal vaše razumevanje stripov, vas navdihnil za raziskovanje različnih možnosti njihove uporabe pri mladinskem delu in vas spodbudil k njihovi uporabi pri vaših aktivnostih z mladimi!

Za podrobnejše informacije ali morebitne izjave se obrnite na mag. Katja Kolenc, vodjo programov, mednarodne koordinacije in projektov, tel št.: +386 31 852 505, e-pošta: katja.kolenc@mc-celje.si.