Mladinski sektor / Vključenost

Urad RS za mladino zagovarja ničelno toleranco do vseh vrst spolnega in medvrstniškega nasilja

14. 9. 2023 avtor: Uredništvo
protokoli za ravnanje nasilje

V pomoč mladinskim delavcem danes izpostavljamo dve ključni publikaciji s protokoli ravnanja ob spolnem in medvrstniškem nasilju ter v odziv na nedavne dogodke delimo izjavo vršilke dolžnosti direktorice Urada RS za mladino, mag. Tine Kosi.

Nedavno je Urad RS za mladino mladinskim organizacijam poslal dopis, v katerem je slednje seznanil z dvema pomembnima publikacija s protokoli ravnanja ob medvrstniškem in spolnem nasilju. Nanju tako v luči trenutnega dogajanja znova spominjamo ter z vsemi, ki delujete v mladinskem sektorju, delimo povezavi, na katerih lahko do publikacij dostopate.

Publikaciji Protokol za ravnanje: Medvrstniško nasilje in Protokol za ravnanje: Spolno nasilje je pripravila posebna delovna skupina z namenom, da bi zaposleni v javnih in zasebnih vzgojno-izobraževalnih zavodih lahko bolje ukrepali ob njihovem pojavu.

Publikacija Protokol za ravnanje: Medvrstniško nasilje tako zaobjame teme kot so:

 • Definicija medvrstniškega nasilja;
 • Dinamika medvrstniškega nasilja;
 • Pogosti znaki medvrstniškega nasilja in kako ga pri otroku prepoznati;
 • Ravnanje ob zaznavi medvrstniškega nasilja;
 • Shema ravnanj ob medvrstniškem nasilju;
 • Preventivne dejavnosti na področju medvrstniškega nasilja;
 • Ukrepanje ob zaznavi medvrstniškega nasilja …

Znotraj obeh publikacij je tako veliko koristnih in uporabnih informacij za preprečevanje med vrstniškega in spolnega nasilja, ki jih lahko v tovrstnih situacijah uporabijo tudi mladinski delavci.

Publikacija Protokol za ravnanje: Spolno nasilje zaobjame teme kot so:

 • Definicija spolnega nasilja;
 • Povzročitelji spolnega nasilja;
 • Soglasje;
 • Oblike spolnega nasilja;
 • Zloraba na spletu;
 • Dolžnosti prijave;
 • Sum na spolno nasilje ter opisi intervencij …

Besede mag. Tine Kosi o ničelni toleranci do vseh vrst nasilja

»Urad RS za mladino zagovarja ničelno toleranco do vseh vrst spolnega in med vrstniškega nasilja, predvsem pa si prizadeva za to, da bi vsak mlad posameznik, ki doživi takšno neprijetno izkušnjo, to nemudoma zaupal komurkoli od svojih bližnjih, lahko je to tudi mladinski delavec, ki ve in zna ustrezno reagirati in pomagati mlademu v stiski,« je ob tem dejala vršilka dolžnosti direktorice Urada za mladino mag. Tina Kosi.

Vir: Urad RS za mladino