Okolje in trajnost

Uspešno izpeljani prvi dve delavnici v sklopu projekta Spoznaj lovca

25. 9. 2023 avtor: Celjski mladinski center
predavanje spoznaj lovca

V četrtek, 21. septembra 2023, sta se v sklopu projekta Spoznaj lovca, ki ga izvaja Celjski mladinski center, odvili prvi dve uvodni delavnici. Projekt Spoznaj lovca je usmerjen v ozaveščanje mladih o širšem pomenu lovstva za naše lokalno okolje in lokalno skupnost. S tem projektom želimo tako nasloviti predvsem mlade iz lokalnega okolja, ki so z delom in vlogo lovcev zelo slabo seznanjeni ali pa jih dojemajo le skozi stereotipne predstave o ubijanju živali. Širše naravovarstvene in družbeno odgovorne vloge lovcev pa ne prepoznavajo in je ne razumejo.

Prav to pa je bila tudi glavna tematika prvih dveh delavnic v sklopu projekta, ki sta se odvili v Lovskem domu v Vojniku. Na delavnicah so se nam pridružili varovanci iz VDC Šmarje pri Jelšah, VDC Šentjur in VDC Slovenske Konjice.

Najprej so udeleženci spoznali širši pomen lovstva, ki ni samo lov na divjad, pač pa tudi širok nabor aktivnosti za ohranjanje narave, njenega ravnovesja ter skrb za varovanje gozdov in pestrosti živalskih vrst, skrb za pripravo krme, ipd.. Predstavljena jim je bila tudi zgodovina lovstva ter različne šege in navade.

V drugem delu pa so se imeli udeleženci priložnost srečati z mladim lovcem, kateri jim je predstavil lovsko opremo in orožje ter lovsko uniformo. Za konec pa so si skupaj ogledali še lovsko opazovalnico in se sprehodili po gozdu.

Več o projektu najdete na tej povezavi.

Nekaj utrinkov uvodne delavnice pa je na voljo tukaj