Mladinski sektor

Usposabljanja COMPASS na področju izobraževanja o človekovih pravicah

2. 12. 2022 avtor: Uredništvo
mladi na delavnici

Usposabljanja Compass so strateške nacionalne ali regionalne aktivnosti za razvoj kompetenc ključnih multiplikatorjev za izobraževanje o človekovih pravicah z mladimi in izvajanje Listine Sveta Evrope o izobraževanju za demokratično državljanstvo in izobraževanju o človekovih pravicah.

Svet Evrope vabi partnerje k prijavi projektov za nacionalne in regionalne tečaje Compass za izobraževanje o človekovih pravicah v letu 2023.

Svet Evrope zagotavlja tri vrste podpore za izvedbene aktivnosti:

Organizatorji izobraževanj, vključenih v program 2023, bodo povabljeni na pripravljalno delavnico v februarju 2023.


Časovnica projekta


Prijava

Izpolnjen in podpisan prijavni obrazec, skupaj predvidenim proračunom (kjer je primerno) in vsemi drugimi spremnimi dokumenti, je treba poslati v elektronski obliki (Word in/ali PDF) do 21. decembra 2022 na naslednji e-poštni naslov: youth.HRE@coe.int

Več informacij o projektu in prijavi tukaj.

Vir: Mladinski oddelek Sveta Evrope