Aktivno državljanstvo / Neformalno izobraževanje / Zaposlovanje

Usposabljanja MVP – Mladi v praksi kmalu tudi v Črnomlju

17. 9. 2020 avtor: Zavod za mladino in šport Krško

V večnamenskem prostoru knjižnice Črnomelj so predstavili projekt MVP Mladi v praksi, ki je namenjen mladim brezposelnim osebam. Usposabljanja znotraj projekta MVP bodo v Beli krajini izvajali v Mladinskem centru Bit v Črnomlju. Začetek MVP usposabljanj je 28. septembra 2020, tako da imajo zainteresirani še vedno možnost vključitve v projekt.

Projekt »MVP – Mladi v praksi«, ki je bil na javnem razpisu »Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost« izbran za sofinanciranje, skupaj izvajajo trije partnerji: prijavitelj Mladinski center Krško skupaj s konzorcijskima partnerjema Celjskim mladinskim centrom in Mladinskim centrom BIT iz Črnomlja.

Cilj projekta »MVP – Mladi v  praksi« je, v obdobju izvajanja projekta, od 1. februarja 2020 do 15. septembra 2021,  vključiti v usposabljanje z inovativnimi vsebinami 40 mladih, ki so na dan vključitve v projekt stari od 15 do vključno 29 let in niso zaposleni ter prihajajo iz statističnih regij: Savinjska, Posavska in Jugovzhodna Slovenija.

Preko inovativnih pristopov in delavnic: NLP, javno nastopanje, kreativno pisanje, računalniško opismenjevanje, uporaba družabnih omrežij v marketinške namene, priprava predstavitvenega videa … želijo mladim okrepiti kompetence in dodati nova znanja, ob koncu projekta pa doseči, da se bo najmanj 65% udeležencev projekta oz. 26 oseb tudi zaposlilo.

V košarki pomeni kratica MVP (angl. most valuable player) košarkarja, ki je najbolj koristil svoji ekipi. Zato ni naključje, da je kratica projekta Mladi v praksi prav MVP, skozi projektne aktivnosti želijo namreč mlade dodatno usposobiti, da bodo lažje zaposlijivi.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Vir in foto: Mladinski center Krško