Mladinsko delo

Usposabljanje za mladinske delavce v okviru projekta »Mladi zEKO«

25. 8. 2022 avtor: Celjski mladinski center

Celjski mladinski center je kot partner vključen v vrsto različnih mednarodnih projektov. Med njimi je tudi projekt »Mladi zEKO« (»Young wECO«), v katerem sodelujejo partnerji iz Slovenije (Zavod Burja; Celjski mladinski center), Hrvaške (Likovni centar Vivoda, Zagreb) in Srbije (Hrvatsko kulturno prosvjetno društvo Matija Gubec, Tavankut).

Danes se naša družba sooča z družbenimi in okoljskimi izzivi, še posebej s podnebnimi spremembami. Kljub prizadevanjem mednarodnih in nacionalnih odločevalcev študije kažejo, da sta ekološka odzivnost in osebna odgovornost za zmanjševanje obremenitve okolja žal še vedno nizki. Projektni partnerji so ugotovili, da so mladi v sodelujočih organizacijah na splošno relativno ekološko ozaveščeni, bolj problematične pa so njihove osebne navade, veščine in odnos do podnebnih sprememb in trajnostnega razvoja. Prepoznali pa so tudi izzive, povezane s pomanjkanjem zavedanja mladih o odgovornem ravnanju z odpadki in ponovni uporabi rabljenih stvari, odgovornim in kritičnim odnosom do trajnostne potrošnje ter odgovornim uživanjem hrane. Med mladimi je nizek tudi interes za reševanje okoljskih problemov, ki zadevajo lokalno in širšo skupnost, ter za sodelovanje v dejavnostih, ki prispevajo k trajnostnemu načinu življenja.

S projektom želijo mlade aktivno vključiti v varstvo okolja. Za dosego tega cilja pa uporabljajo umetniški in kreativni pristop, skozi katerega bodo mladi in mladinski delavci spoznavali pomen recikliranja in uporabe odpadkov v umetnosti. Partnerstvo si tako prizadeva ozaveščati mlade o pomenu ekologije, recikliranja in ponovne uporabe ter ustvarjanja uporabnih ali umetniških izdelkov iz materiala, ki bi sicer končal med odpadki.

V okviru projekta so se poleti partnerji srečali v Tavankutu v Srbiji, kjer je potekalo usposabljanje za mladinske delavce na področju mladinskih pristopov. Partnerji smo sodelovali v različnih aktivnostih in delavnicah na temo motivacijskih pristopov v povezavi z okoljem in varovanjem okolja.