Mladinsko delo

Usposabljanje za zamejske mladinske organizacije

13. 5. 2022 avtor: Mladinski svet Slovenije
Usposabljanje za zamejske mladinske organizacije

Mladinski svet Slovenije, krovno združenje nacionalnih mladinskih organizacij, v sodelovanju in ob podpori Kluba slovenskih študentk in študentov Gradec, Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu ter Urada RS za mladino, v sklopu projekta »Povezujemo 2022« organizira študijski obisk in mednarodno usposabljanje za zamejske mladinske organizacije, mladinske svete lokalnih skupnosti in druge mladinske organizacije iz Slovenije, ki bo potekalo v petek, 20. maja 2022, in v soboto, 21. maja 2022, v Gradcu v Avstriji. 

Z usposabljanjem bomo v Gradcu pričeli v petek ob 17. uri. V soboto bomo zaključili ob približno 17. uri. Z mladinskimi sveti lokalnih skupnosti in mladinskimi organizacijami iz Slovenije se bomo odpravili proti Gradcu v petek v jutranjih urah ter si pred začetkom usposabljanja v Avstriji ogledali nekaj dobrih praks delovanja mladinskih organizacij. 

Usposabljanje je namenjeno mladim, ki aktivno delujejo ali imajo namen aktivno se vključiti v delo mladinskih organizacij v zamejstvu in v Sloveniji ter mladinskih svetov lokalnih skupnosti in mladinskim organizacijam iz Slovenije. Osrednje teme letošnjega usposabljanja bodo: aktivno vključevanje mladih v organizacije, uporaba digitalnih orodij za interaktivna srečanja prek spleta ter projektno delo, s poudarkom na izpopolnjevanju idej udeležencev za projekte. 

V petek, 20. 5., dopoldan se bomo z lokalnimi mladinskimi sveti in ml. organizacijami iz Slovenije odpravili na ogled dobrih praks in delovanja organizacij na lokalni ravni v Avstriji. Skupni prevoz iz Ljubljane bo zagotovljen. Po spoznavanju dobrih praks bo sledilo kosilo in voden ogled Gradca, ki ga bodo izvedli slovenski študentje in študentke v Avstriji. Zamejci in Slovenci živeči v tujini ste vljudno vabljeni, da se nam pridružite tudi na ogledu dobrih praks, v kolikor vas zanimajo. 

Ob 17.00 bomo pričeli z usposabljanjem. Petek bo posvečen predvsem spoznavanju med udeleženci in teoretičnemu delu. Spoznali boste načine za motivacijo in aktiviranje mladih za delo v mladinskih organizacijah ter orodja in metode za pripravo in izvedbo interaktivnih sestankov, konferenc in druženj prek spleta. S temi vsebinami želimo ponuditi pomoč pri odpravi posledic korone in ponovno aktivirati večje število mladih za participacijo v ml. organizacijah. Sobota bo namenjena projektnemu delu ter bo osredotočena na praktično pripravo projektov. Spoznali boste pripravo projektov od ideje do izvedbe. Udeležencem priporočamo, da na usposabljanje pridejo z že obstoječimi projektnimi idejami ali projekti, ki jih bodo lahko na usposabljanju izpopolnili in jim dodali kreativne vsebine. Projekti se bodo pripravljali v skupinah, potem pa bodo skupine predstavile napisane projekte vsem udeležencem in prejele povratne informacije in ideje s strani vseh udeležencev, s čimer želimo zagotoviti prenos idej in dobrih praks. 

Projekt Povezujemo 2022 je namenjen utrjevanju in povezovanju zamejskih mladinskih organizacij, mladinskih organizacij iz Slovenije in mladinskih svetov lokalnih skupnosti, prenosu dobih praks ter zagotovitvi strokovne podpore za rast in razvoj mladinskega sektorja zunaj meja Slovenije ter v Sloveniji. 

Mednarodno usposabljanje 2022 v okviru projekta »Povezujemo 2022« ima za cilj ustvariti prostor oz. stičišče za mlade Slovence in mladinske organizacije v zamejstvu ter v Sloveniji, kjer lahko slednji razvijajo in ohranjajo narodno, jezikovno ter kulturno identiteto, se medsebojno povezujejo in delijo dobre prakse ter vzdržujejo svoje članstvo z Republiko Slovenijo, kot tudi krepijo dejavnosti mladih in za mlade. 

Navodila za udeležence v zvezi s preprečevanjem širjenja okužb s COVID-19: za vstop v Avstrijo je potrebno izpolnjevati PCT pogoj (imeti t.im. Zeleno potrdilo COVID-19) ter upoštevati navodila vlade v državi gostiteljici za preprečevanje širjenja okužb s COVID-19.