Digitalizacija

Usposabljanji na temo digitalnega komuniciranja in marketinga

9. 6. 2020 avtor: Uredništvo

Regionalno stičišče nevladnih organizacij Savinjske regije Novus, katerega program izvajata Mladinski center Dravinjske doline in Društvo Novus, je izvedlo spletni usposabljanji na temo digitalnega komuniciranja in marketinga, v sklopu drugega dela usposabljanja pa so predstavile svoje osnutke spletnih kampanj. Usposablja se tudi celotno strateško partnerstvo Mreža, ki s tem krepi svoj razvoj in profesionalizacijo. Mentorja in predavatelja na usposabljanjih sta bila slovenska marketinška strokovnjaka Tine Lugarič in Jan Omahen.

Prvega se je udeležilo 17 organizacij in skupaj 34 udeleženih. Predavatelja sta udeležene popeljala skozi primere dobrih praks najuspešnejših slovenskih komunikacijskih kampanj in spregovorila o aktualnih zakonitostih učinkovitega spletnega komuniciranja na socialnih omrežjih

V mesecu maju so bili deležni drugega usposabljanja. Na prvem so predstavili osnutke svojih kampanij. Mentorja usposabljanj sta osnutke komentirala in predlagala nadaljnje korake. Svoje komunikacijske projekte je predstavilo 10 organizacij iz savinjske regije, udeležene so bile tudi organizacije strateškega partnerstva Mreža. S tem so se organizacije učile druga od druge. Do naslednjega, zadnjega usposabljanja na tem področju, vključene čaka priprava še bolj konkretnih in detajlnih akcij.

Program Regionalnega stičišča Novus in strateško partnerstvo Mreža je sofinancirano s strani Ministrstva za javno upravo.
Vir in foto: Mladinski center Dravinjske doline