Kmetijstvo

Uveljavljanje ekološkega kmetijstva

16. 8. 2023 avtor: Rožle Oštir
ekološko kmetijstvo

Dvanajst zvezdic v obliki lista na zelenem polju je simbol, ki kupcem sporoča, da je izdelek v skladu z evropskimi standardi ekološke pridelave. Da si izdelek prisluži certifikat, mora prvo dokazati, da deluje v skladu z eko smernicami, ki zagotavljajo kakovostno hrano z malo onesnaževanja.

V skladu s temi je prepovedana uporabo sintetičnih škropiv in povečana skrb za dobrobit živali. Eko kmetijstvo ima pomembno vlogo tudi pri ozaveščanju kupcev o pomenu zdrave lokalno pridelane hrane in spodbujanju trajnostnega kmetovanja.

V Sloveniji se je ekološko kmetijstvo začelo uveljavljati ob koncu 80. let. Prvo podporo s strani države so kmetje prejeli sicer šele leta 1999, a se je ta kasneje razvila v Slovenski kmetijsko okoljski program, ki je spodbujal ekološko kmetovanje.

Število ekoloških pridelovalcev po podatkih gov.si v zadnji letih narašča. V letu 2022 je bilo v Sloveniji 53.201,70 hektarjev ekoloških kmetijskih zemljišč, kamor na prvo mesto sodijo travniki, za njimi pa si sledijo njive, sadovnjaki, hmeljišča in vinogradi.

V Sloveniji je bilo v istem letu 3786 ekoloških zemljišč, kar predstavlja 5,60 % vseh kmetijskih zemljišč. K razvoju ekološkega kmetijstva se je zavezal tudi nova vlada, ki si je zadala nov načrt, v skladu s katerim bo v obdobju od 2023 do 2027 dodatno spodbudila krožno kmetijstvo in poleg poljedelstva, sadjarstva in živinoreje zraven vključuje še čebelarstvo.

Turistične dejavnosti na kmetijah

Ekološko kmetijstvo v zadnjih letih pogosto spremlja ekološki turizem, ki s ponudbo bivanja v neokrnjeni naravi prispeva k okoljskemu in trajnostnemu ozaveščanju. V Sloveniji je v ospredju predvsem turizem na kmetijah, kjer dobijo obiskovalci možnost izkusiti tradicionalni način življenja in se ob tem razvajati s kulinaričnimi dobrotami, ki vsebujejo doma pridelane sezonske sestavine. Pomemben del ekološkega turizma je povezovanje z naravo z raznovrstnimi aktivnostmi, kot so vrtnarjenje, nabiranje zelišč, opazovanje divjih živali, jahanje, čebelarjenje in drugimi.

Eko turizem postaja vedno bolj priljubljena alternativa množičnemu potrošniškemu turizmu, katerega cilj za razliko od klasičnega je spoštovanje in ohranjanje narave. Eko turizem je edinstven, ker omogoča več zasebnosti in časa za oddih in sprostitev. Cilj ekološkega turizma niso urniki, nabiti z aktivnostmi, s katerimi preganjamo čas, temveč posvečanje časa sebi, svoji družini in naravi.

Smisel ekološkega kmetovanja kot tudi turizma je sobivanje za naravo. Ekološko kmetijstvo je pomembno zaradi zmanjšanja posegov v okolje, bolj racionalne rabe naravnih virov in ohranjanja okoljske biodiverzitete. Ekološko kmetijstvo spodbuja samooskrbovanje z lokalno prehrano in ponuja novo obliko turizma, ki na prvo mesto postavlja varovanje in ohranjanje narave, da bodo lahko v njenih čarih uživalo še mnogo generacij.