Vključenost

Uvodni sestanek projekta 4Youth v Gani

24. 2. 2020 avtor: Uredništvo

Celjski mladinski center je bil v letu 2019 uspešen pri prijavi projekta v sklopu programa Erasmus +: Capacity building in the field of youth. Projekt so poimenovali 4Youth, saj naslavlja problematiko aktivne participacije mladih. 

Projektni konzorcij združuje pet mladinskih organizacij iz Slovenije, Bolgarije, Gane, Tanzanije in Malawija z namenom krepitve zmogljivosti na področju mladih. Omenjene mladinske organizacije delujejo na področju mladine, izobraževanja, usposabljanja in drugih družbeno-ekonomskih sektorjev iz različnih regij sveta, prav tako pa podpirajo regionalne in nacionalne sheme mobilnosti za neformalno učenje, da bi spodbudili udeležbo mladih v družbi. 

Projekt je namenjen izmenjavi dobrih praks med partnerskimi državami na področju aktivne participacije mladih. Skupno bodo v dvoletnem projektu izvedli dva treninga mladinskih delavcevrazvili nova znanja na področju mladinskega dela in se seznanili z novimi metodami dela. Mladinski delavci, ki bodo pridobili nova znanja in kompetence, bodo v svojih državah izvedli nacionalne aktivnosti za povečanje participacije mladih, kot končni produkt pa bodo pripravili metodologijo za mladinske delavce. 

Konec januarja so se projektni partnerji prvič srečali v Gani na uvodnem sestanku projekta 4Youth. S partnerji so na tedenskem sestanku skupaj podrobneje pregledali cilje ter rezultate projekta, ter dorekli konkretno vsebino projekta. S pristopi mladinskega dela so zastavili iztočnice za nadaljnje delo. Prav tako so si ogledali nekatere mladinske organizacije v Accri, Gana.  

Projekt je financiran pod okriljem programa Erasmus+.

Vir in foto: Celjski mladinski center