Vključenost

Uvodni sestanek projekta APEL v Celju

12. 3. 2020 avtor: Uredništvo

Celjski mladinski center je bil v letu 2019 uspešen pri prijavi projekta v sklopu programa Erasmus +: Mladi v Akciji. Projekt so poimenovali APEL (Active Youth Participation through Empowered Leadership) in je zastavljen kot dvo-letni projekt. Zasleduje osnovni cilj opremiti mladinske delavce s potrebno metodologijo in viri za krepitev vloge mladinskih vodij, da bi bili učinkovitejši pri spodbujanju participacije mladih v procesu oblikovanja politik na lokalni, nacionalni ravni in na mednarodni  ravni. 

Projekt APEL združuje 4 partnerje, iz različnih evropskih regij – Srednja Evropa (Slovenija in Avstrija), Vzhodna Evropa (Bolgarija) in Zahodna Evropa (Nizozemska) in so odraz trenutnih izzivov in trendov na področju mladinskega dela.

2. in 3. marca 2020 so se projektni partnerji prvič srečali v Celju na uvodnem sestanku, ki je bilo namenjeno podrobnemu pregledu projekta, pregledu zastavljenih ciljev ter rezultatov projekta. V okviru kar treh neposrednih rezultatov projekta (metodologija usposabljanja, “coaching” kartice ter politična priporočila), so že dorekli osnutke ter pregledali primere dobrih praks. V okviru projektnega managementa so pregledali časovni potek aktivnosti ter finančni razrez ter se osredotočili na takojšnje PR korake. 

Obiščete lahko Facebook stran projekta APEL, v pripravi pa je tudi spletna stran, ki bo dostopna v petih jezikih (angleščini, slovenščini, bolgarščini, nizozemščini in nemščini). 

Projekt sofinancira program Erasmus+: Mladi v Akciji.
Vir in foto: Celjski mladinski center