Aktivno državljanstvo / Mladinsko delo

V Brežicah se bo slišal Glas mladih

13. 2. 2024 avtor: Mladinski center Brežice
plakat

Neformalna skupina mladih, ki so aktivni v Mladinskem centru Brežice, je od podpori mladinskih delavcev oblikovala, napisala in oddala projekt z naslovom Glas mladih: Participacija za boljšo prihodnost. Projekt je bil uspešno sprejet, projektna skupina pa ima za sabo že prvi uspešen sestanek!

Projekt Glas mladih: Participacija za boljšo prihodnost je zasnovan, da naslavlja potrebe vseh vključenih strani, vključno z mladimi, organizacijami, lokalnimi politiki in skupnostjo kot celoto. S tem projektom želimo doseči trajne spremembe v naši skupnosti, ki bodo omogočile aktivno sodelovanje mladih pri oblikovanju prihodnosti v lokalni skupnosti. Mladim želimo na zanimiv način približati teme (politika, participacija v lokalni skupnosti, trajnostna Evropa, aktivno državljanstvo …), ki so jim morda manj zanimive in se zato takih aktivnosti ne udeležujejo pogosto.

V prvem delu jim bomo skozi interaktivne in zanimive delavnice približali volitve (predvsem bo poudarek na Evropskih volitvah, ki se bodo odvile junija 2024), v drugem delu pa aktivno sodelovanje v lokalni skupnosti. Predstavljene bodo možnosti društvenega udejstvovanja, predstavniki društev bodo spoznali, kako lahko tudi oni v svoje aktivnosti vključijo te teme in jih približajo mladim s kakšnimi posebnimi dogodki. 

Cilji projekta so: