Zdravje

V Društvu študentov medicine Slovenije bodo tekli nov Krog zdravja

15. 4. 2020 avtor: Uredništvo

Društvo študentov medicine Slovenije (DŠMS) je dinamično, nepolitično in prostovoljno društvo vseh tistih študentov medicine, ki želijo svoj študij dopolniti z dodatnimi izobraževanji, udejanjiti svoje ideje v različnih projektih, se povezovati v globalnem zdravju z drugimi organizacijami ali pa preprosto se družiti. Društvo s prostovoljskimi projekti ozavešča družbo o aktualnih zdravstvenih problematikah in spodbuja posameznike h kritičnemu razmišljanju in aktivnemu prevzemanju odgovornosti za zdravje.

Znotraj društva trenutno deluje 23 projektov in delovnih skupin. Najbolj številni so javno-zdravstveni projekti (npr. Virus, Misli na srce, V odsevu, Pulmo, Alkošola, Gaster Felix, Za življenje!, Medimedo), ki so po obsegu primerljivi z nacionalnimi preventivnimi programi, izvajajo pa tudi izobraževalne, kulturne, športne in družabne projekte. V okviru projektov potekajo tako delavnice vrstniškega izobraževanja, kot dogodki ob različnih svetovnih dnevih ter kongresi in izobraževanja. Pomemben del društva so študijske izmenjave, saj na neposreden in posreden način uvršča Medicinsko fakulteto v Ljubljani na prvo mesto po mobilnosti študentov. 

Podrobneje tokrat predstavljamo projekt Misli na srce, ki deluje v okviru Društva študentov medicine Slovenije že od svoje ustanovitve leta 1993. Projekt je bil zasnovan z namenom ozaveščanja širše javnosti o srčno-žilnih boleznih, ki predstavljajo enega izmed največjih javnozdravstvenih problemov sodobne družbe. Člani projekta so študenti medicine, ki si prizadevajo za izobraževanje javnosti z vodenjem delavnic na temo srca in ožilja na osnovnih in srednjih šolah ter fakultetah. Prav tako na bolj klinično obarvanih predavanjih izobražujejo tudi strokovno javnost. Vsako leto organizirajo kongres na Medicinski fakulteti v Ljubljani, kjer o izbrani tematiki predavajo najboljši slovenski strokovnjaki na tem področju. Rdeča nit zadnjega kongresa so bile transplantacije in transfuzije

Poleg izobraževalne dejavnosti so pomemben del tudi meritve, ki jih člani projekta izvajajo med dijaki in študenti po Sloveniji ter med starejšimi občani Mestne občine Ljubljana, na stojnicah po Ljubljani, v nakupovalnih središčih, na večjih dogodkih in v različnih organizacijah ob povabilu (npr. Ministrstvo za zdravje, Okrožno sodišče, Hiša Evropske unije, Državni zbor Republike Slovenije itd.). Merijo predvsem krvni tlak, sladkor in holesterol, določajo pa tudi krvne skupine in gleženjski indeks. Meritve se vsako leto izvajajo tudi na Krogu zdravja, osrednjem dogodku projekta Misli na srce, ki poteka spomladi na ljubljanskem Prešernovem trgu, kjer člani projekta “srčki” izvajajo meritve mimoidočim in tako ozaveščajo o pomenu vzdrževanja normalnih krvnih vrednosti, ki jih prinese zdrav življenjski slog. S Krogom zdravja širšo javnost ozaveščajo o srčno-žilnih bolezni ter ljudem pomagamo, da lahko bolje spremljajo in skrbijo za svoje zdravje, kar je tudi eno izmed poslanstev vsakega študenta medicine.

Poleg članov društva pri dogodku sodelujejo tudi drugi medicinski projekti, včasih pa še študentje z drugih fakultet. Rezultat celodnevnega dogodka je navadno več kot pet tisoč opravljenih meritev, vsako leto pa jih tradicionalno obišče tudi župan Ljubljane, g. Zoran Janković. 

Letos je zaradi trenutnih okoliščin zaradi virusa izvedba dogodka seveda prestavljena, člani pa se bodo potrudili, da ga, ko bo to le mogoče, izvedejo v največji možni meri, da se bo zdaj že večletna tradicija Kroga zdravja lahko nadaljevala. Njihove dogodke lahko spremljate na Facebook strani DŠMS.

Vir in foto: Društvo študentov medicine Slovenije