Evropsko leto mladih / Mladinsko delo

V Evropskem letu mladih bo slišan glas mladih iz cele Slovenije

13. 1. 2022 avtor: Mladinska mreža MaMa
V Evropskem letu mladih bo slišan glas mladih iz cele Slovenije

Ob razglasitvi Evropskega leta mladih je Mreža MaMa mladinske centre po Sloveniji pozvala k sodelovanju in pripravi aktivnosti, ki bodo glas mladih postavile v ospredje – odzvalo se je 30 mladinskih centrov.

“Mladinski centri so glavni izvajalci mladinskega dela v lokalnih okoljih in tako eden izmed glavnih podpornih stebrov za mlade. Zato je prav, da se v Evropskem letu mladih 2022 kot skupnost koordinirano lotimo izvajanja aktivnosti za mlade in odpiranja problematik, ki so pomembne za mladinski sektor”, je povedal Klemen Balanč, vodja projektov in zagovorništva na Mreži MaMa

Na današnjem srečanju z Mrežo MaMa se je zbralo 40 predstavnikov mladinskih centrov, ki so se podrobneje seznanili s ključnimi cilji in področji Evropskega leta mladih, med katerimi so izpostavljene tematike okolja, trajnosti, izobraževanja, zdravja, aktivnega državljanstva in zaposlovanja. V sodelovanju z Mrežo MaMa bodo pripravili vrsto dogodkov in aktivnosti, ki bodo potekali na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Aktivnosti bodo potekale v vseh regijah, v urbanih in ruralnih okoljih, tudi v tistih, kjer ni mladinskega centra. Tako bodo izvajalci aktivnosti poskrbeli, da nihče ne bo prikrajšan in da bo slišan glas mladih iz celotne Slovenije.

Prvi dogodki bodo potekali že v prvi polovici februarja, za več informacij o dogodkih in aktivnostih pa še naprej spremljajte portal Mlad.si, kjer bodo objavljene vse informacije v povezavi Evropskim letom mladih.