Aktivno državljanstvo / Angažiraj se

V Istri za prihodnost mladih

25. 9. 2018 avtor: Uredništvo

Na slovenski obali, kjer deluje primorski družbeni center Središče Rotunda, so predstavili delovanje LAS Istre. Predsednik, mag. Andrej Medved je izpostavil ključne dosežke organizacije in delovanje njenih organov upravnega in nadzornega odbora ter skupščine. Dr. Bojan Mevlja, direktor Središča Rotunda,  pa je na dogodku predstavil opravljeno delo središča, kamor  sodi vzpostavitev spletne strani in delovanje tematskih skupin. Na Središču Rotunda se zavedajo, da je razvoj skupnosti na obali odvisen od mladih, zato jih vključujejo v njihove projekte, s katerimi želijo izboljšati njihovo življenje v vseh obalnih občinah. Denis Goja, svetovalec za razvoj podeželja Občine Piran je še izpostavil, da je cilj Las Istre pripraviti kvalitetne projekte, ki bodo krepili zaposlovanje na podeželju in ustvarjali nova delovna mesta. Vodja tematske skupine LAS Istre za ribištvo in ribogojstvo, Matjaž Radin,  pa je javnost seznanil s tem, da ribištvo v slovenskem primorju v zadnjih letih stagnira, zato se zavzemajo za diverzifikacijo in krepitev tega območja.

Več