Mladinska politika

»V letu 2020 je bilo vse na novo in prvič«

22. 12. 2020 avtor: Uredništvo

Leto 2020 nam je prineslo veliko presenečenj, vendar ne zgolj slabih. Kljub dejstvu, da je epidemija naša življenja postavila na glavo, lahko ob koncu leta vendarle rečemo, da smo prav zaradi epidemije naredili tudi veliko dobrega. Predvsem pa, da smo sprejeli izziv, da smo se aktivno soočili s situacijo in reagirali v najboljši možni meri, četudi nepripravljeni in brez tovrstnih izkušenj in znanj. Vse je bilo na novo in prvič.

Kar zadeva delo Urada za mladino in mladinski sektor, nas je prvi val v zgodnji pomladi še bolj povezal in prisilil v takojšnje ukrepanje. Zaprtje prostorov za mlade in prenos vseh dejavnosti v spletna okolja je bil velikanski preobrat na področju mladinskega dela, ki se je zgodil čez noč. Vse prakse digitalnega mladinskega dela pa so že mesec dni kasneje pokazale, da so se mladinske organizacije zelo hitro in dobro znašle v novih okoliščinah, mnogi pa so se uveljavili tudi na področju prostovoljstva, pomoči ljudem v stiskam ter celo zdravstvenemu osebju. In ko tako pogledamo nazaj, lahko z zadovoljstvom rečemo, da smo se na oba vala epidemije dobro odzvali in smo lahko vsi skupaj ponosni na prehojeno pot.

Mladinsko delo je in bo ostalo v enakih okvirjih ne glede na prihodnje mesece, ki so pred nami. In četudi ne vemo, kakšna bo odslej naša prihodnost, pa lahko z gotovostjo trdimo, da igra mladinsko delo pomembno vlogo pri osebnem in družbenem razvoju mladih in njihovi udeležbi v družbi. Da se trudimo ustvarjati pogoje, v katerih bo mladinsko delo dostopno vsem mladim, tudi tistim, ki imajo manj priložnosti za politično in družbeno soudeležbo. Da bomo še naprej delovali medresorsko, kar je nujno za podporo mladinskega dela k reševanju izzivov, s katerimi se soočajo mladi, zlasti pri prehodu od izobraževanja k zaposlitvi. Da se trudimo ustvarjati pogoje, v katerih bodo vsi mladi v Sloveniji imeli priložnost sodelovati v mladinskih organizacijah, in s tem prispevati k razvoju družbe na vseh ravneh. Da bomo na tak način mladim omogočali, da spoznajo univerzalne vrednote, kot so človekove pravice, enakost spolov, demokracija, mir, raznolikost, vključevanje, solidarnost, strpnost in pravičnost. Da bomo, še posebej v duhu teme predsedovanja Slovenije EU, soustvarjali varne, dostopne, odprte in avtonomne prostore za mlade kot dragocen navdih za spodbujanje demokratične ozaveščenosti in udejstvovanja mladih doma in v Evropi. In na koncu, ker je v času epidemije ogrožena socializacija mladih, je potreben ponoven premislek o psihološki, socialni in finančni pomoči mladim.

Leto, ki mineva, in leto, ki prihaja, nas bosta opominjala na nujnost sodelovanja in povezovanja, s tem namenom smo tudi s kampanjo Zdrav pozdrav usmerili pozornost na področje spoštovanja ukrepov kot nujen pogoj za izhod iz situacije, česar si vsi najbolj želimo. »Na Uradu za mladino se zavedamo, da so mladi pomemben segment družbe ne le zaradi prihodnosti, ki je na njih, ampak tudi zaradi sedanjosti, v kateri jim mora biti omogočeno, da smiselno sodelujejo pri odločanju o vseh vprašanjih, ki jih zadevajo. Da imajo pravico do svobodnega izražanja in do dostopa do informacij, in da se jih, v okviru naštetih zavez, opolnomoči, da se bodo lahko odzivali na izzive ter dejavno in samokritično komunicirali z okoljem in tako tvorno prispevali k demokratični družbi,« je ob iztekajočem se 2020 dejala direktorica Urada za mladino mag. Dolores Kores.

»Želimo vam mirne, vesele in zdrave praznične dni, v letu, ki prihaja, pa čim več zdravja in ustvarjalnega zanosa.«

Vir: Urad RS za mladino