Zaposlovanje

V letu 2020 se je število brezposelnih mladih do 29 let povečalo za 2366

12. 3. 2021 avtor: Uredništvo

V teh dneh mineva eno leto od kar se je v Sloveniji začela epidemija in se je življenje, kot smo ga poznali spremenilo. Slednje je vplivalo tudi na delovni trg, zato smo v uredništvu mlad.si pogledali kako je to vplivalo na zaposlovanje mladih. Leta 2019 je bilo na Zavodu RS za zaposlovanje registriranih 17.417 mladih do 29 let, leta 2020 pa kar 19.783 mladih do 29 let. Leta 2019 pa je bilo na Zavodu RS za zaposlovanje registriranih 33.737 mladih do 39 let, medtem ko je bilo leta 2020, registriranih 38.257 brezposelnih mladih do 39 let.

Glede na podatke, ki jih beleži Zavod RS za zaposlovanje, lahko ugotovimo, da se je stanje na tem področju v letu 2021 nekoliko izboljšalo, saj je bilo konec meseca decembra lansko leto registriranih 18.336 mladih do 29 let in 38.108 mladih do 39 let. Medtem ko podatki kažejo, da je bilo ob koncu meseca februarja letos registriranih 17.824 mladih do 29 let in 37.754 mladih do 39 let.

V letu 2020 se je v evidenco iskalcev zaposlitve vpisalo kar 13.903 mladih do 29 let in kar 26.819 mladih do 39 let, ki so izgubili službo po izteku pogodbe za določen čas. In ravno to je največja težava mladih, da težko dobijo zaposlitev za daljše časovno obdobje, saj so to večinoma kratkotrajne zaposlitve. Na drugi strani pa se pojavljajo težave nekaterih panog, ki imajo pomanjkanje kadra, ki ga potrebujejo, saj tovrstne delovne sile ni na trgu dela. Zato nekateri strokovnjaki v Sloveniji poudarjajo, da bodo potrebne nekatere korenite spremembe na tem področju.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti z aktivno politiko zaposlovanja, mladim nudi nekaj priložnosti za lažjo in hitrejšo zaposlitev:

Trajno zaposlovanje mladih

Ste mlajši od 30 let in prijavljeni med brezposelnimi? S pomočjo tega programa se lahko zaposlite za nedoločen čas. O možnosti vključitve se pogovorite z osebnim svetovalcem ali svetovalko. Delodajalci za vašo zaposlitev prejmejo mesečno subvencijo, ki se jim izplačuje največ dve leti. 

Preberite več o programu za trajno zaposlovanje mladih.

Zaposli.me

Ste dopolnili 30 let ali več in ste brez zaposlitve vsaj 12 mesecev? Ste starejši od 50 let? Imate 30 let ali več in ste brez izobrazbe? Ste dopolnili 30 let ali več in ste prejemniki denarne socialne pomoči? Ste dopolnili 30 let ali več in od zaključka vaše zaposlitve v programu javnih del še ni minilo 12 mesecev? Ste dopolnili 30 let ali več in ste izgubili delo zaradi posledic epidemije COVID-19?

S pomočjo tega programa se lahko zaposlite za najmanj eno leto. O možnosti vključitve se pogovorite z osebnim svetovalcem. Delodajalci za vašo zaposlitev prejmejo mesečno subvencijo v obdobju enega leta. 

Preberite več o programu Zaposli.me 2020.

Zelena delovna mesta

Program vam omogoča zaposlitev na zelenem delovnem mestu, če ste prijavljeni v evidenci brezposelnih. Delodajalci za vašo zaposlitev prejemajo mesečno subvencijo, ki se lahko izplačuje največ dve leti. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas. O možnosti vključitve se pogovorite z osebnim svetovalcem.

Preberite več o programu Zelena delovna mesta 2021.

Vračilo prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev

Ste mlajši od 26 let? Ali pa mama, ki skrbi za otroka do 3. leta starosti? Delodajalci, ki vas prvič zaposlijo za nedoločen čas, lahko za vašo zaposlitev uveljavljajo vračilo  prispevkov delodajalca.

Preberite več o vračilu prispevkov za prvo zaposlitev.

Davčna olajšava za zaposlovanje brezposelnih

Ste mlajši od 26 let? In ste prijavljeni med brezposelnimi najmanj pol leta? Delodajalci lahko za vašo zaposlitev uveljavljajo davčno olajšavo pri Finančni upravi RS. Zaposlitev mora biti sklenjena za nedoločen čas.

Preberite več o davčni olajšavi za zaposlovanje brezposelnih.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Zavod RS za zaposlovanje