Aktivno državljanstvo

V Medvodah pripravljajo novo lokalno strategijo mladih

9. 4. 2024 avtor: Zavod Sotočje Medvode
dlani

Občina Medvode v sodelovanju z Javnim zavodom Sotočje Medvode pripravlja 2. lokalno strategijo za mlade, ki bo začrtala smernice področja mladine v Medvodah od leta 2025 do 2029. V ta namen je Javni zavod Sotočje Medvode objavil anketo za lokalno strategijo mladih. Na podlagi rezultatov ankete bodo oblikovani novi strateški cilji in ukrepi za lokalno strategijo mladih, torej glede na želje, ideje in pobude lokalne mladine.

Mladi kot družbena skupina spadajo med ranljivejše socialne skupine, saj zaradi slabe politike zaposlovanja in stanovanjske problematike ostajajo nesamostojni in se težko osamosvojijo. K doseganju avtonomije mladih lahko prispeva lokalna skupnost. Z ustreznimi ukrepi na področjih zaposlovanja, informiranosti, stanovanjske politike, mobilnosti in participacije v različnih institucijah in lokalni politiki Občina Medvode stremi k prijaznemu okolju, ki je ključno za izboljšanje družbenega položaja mladih, kar posledično vodi do kvalitetnega trajnostnega družbenega razvoja.

Anketa je dostopna na povezavi.