Mladinsko delo

V orodju Logbook zabeleženih 194.820 obiskov mladih v letu 2022

20. 12. 2022 avtor: Mladinska mreža MaMa

Logbook je mednarodna spletna platforma za beleženje in spremljanje učinkov mladinskega dela, ki jo v letošnjem letu uporablja kar 26 mladinskih centrov v 7 slovenskih občinah in ena nacionalna mladinska organizacija. Orodje ponuja inovativno rešitev za enotno, celovito in sistematično beleženje in spremljanje kakovosti in  učinkov mladinskega dela na enem mestu. S pridobivanjem kvantitativnih in kvalitativnih podatkov o mladinskem delu,  ki v ospredje dajejo glas mladih, razvija nov in sodoben pristop k spremljanju kakovosti in beleženju učinkov mladinskega dela. Logbook v veliki meri doprinaša k vidnosti mladinskega dela na lokalni in nacionalni ravni.

Do sredine decembra 2022 so organizacije, ki uporabljajo Logbook izvedle kar 18.643 aktivnosti (11.346 v prvi polovici in 6.522 v drugi polovici leta), kar skupaj predstavlja 92.898 ur mladinskega dela. V celotnem letu 2021 je bilo zabeleženih 21.467 aktivnosti (12.587 v prvi polovici leta in 8.880 v drugi polovici leta), v skupnem trajanju 85.105 ur. V letu 2022 smo tako zabeležili manj aktivnosti, ki pa so trajale dlje, kot aktivnosti v letu 2021. Prevladujejo odprte aktivnosti, ki se jih lahko udeležijo vsi mladi (14.285 aktivnosti), v manjšem delu pa se v mladinskih centrih izvajajo skupinske, oziroma zaprte aktivnosti, ki so omejene na različne interesne in projektne skupine mladih (4.358 aktivnosti).

Podatki nam jasno kažejo, da je potrebno v aktivnosti mlade vključevati v večji meri. V letu 2022 je odstotek aktivnosti, fasilitiranih s strani mladih namreč vpadel za 2% (z 18% na 16%).  Mladi so sooblikovali 14.710 ur aktivnosti. 

Primerjalna analiza letnih podatkov

Najpogostejše aktivnosti predstavljajo druženja (skupno 4.891; 2.884 v prvi polovici in 2.007 v drugi polovici leta). Druge najpogostejše aktivnosti so učne pomoči (2.880 aktivnosti v celem letu; 2.027 v prvi polovici leta in 853 v drugi polovici leta). Sledijo jim aktivnosti:

Podatki vsekakor kažejo, da se mladi v mladinske centre po epidemiji covid-19 vračajo. V letošnjem letu je bilo namreč skupno zabeleženih 194.820 obiskov mladih, kar je za 28.313 več, kot v letu 2021.Poleg tega je v aktivnostih sodelovalo 5.674 prostovoljcev. V letu 2021 je bilo zabeleženih več prostovoljcev, zabeležili smo sodelovanje 8.951 prostovoljcev

Kvalitativni kazalniki

Mladi, ki se udeležujejo aktivnosti v mladinskih centrih so spolno enakomerno zastopani. Razmerje med spolih na vseh aktivnostih je nekoliko v prid fantom, 51,5%, zabeležili smo 48,1% deklet in 0,5% nebinarnih posameznikov.  

Podatki o starostnih skupinah vsekakor kažejo na dejstvo, da se v mladinskih centrih poleg mladih izjemno pogosto zadržujejo tudi otroci. Največja zabeležena starostna skupina je namreč med 13 in 15 let (22,6%), sledijo jim otroci med 10 in 12 letom (22,1%), šele tretji pa so mladi najstniki med 16 in 19 letom (18,3%). Mladih v začetku dvajsetih, med 20 in 25 letom smo zabeležili 13,3%.

V letu 2022 se lahko vsi uporabniki sistema Logbook pohvalijo z napredkom na enem izmed evalvacijskih orodji, skupinskemu vprašalniku. Trdimo lahko, da je bilo evalvacijsko orodje resnično vključeno v redne delovne procese izvajanja mladinskega dela, saj smo z letu 2022 zabeležili več kot petkratno število rešenih skupinskih vprašalnikov, kot v letu 2021. To kaže ne integracijo sistema Logbook v redne, dnevne delovne procese mladinskih delavcev.

Konec leta tudi letos zaznamujejo podporne aktivnosti za uporabnike sistema Logbook. V začetku decembra, takoj po prejemu rezultatov evalvacije smo v Ljubljani izvedli podporne aktivnosti za uporabnike sistema (delavnica vpogleda v rezultate evalvacije in usposabljanja za uporabo rezultatov za krepitev mladinskega dela). Obe aktivnosti sta bili v živo izvedeni s strani Jonasa Agdurja, mednarodnega strokovnjaka na področju mladinskega dela, ki je ustanovitelj sistema Logbook.

Rezultati letne evalvacije 2022

Oktobra 2022 je v okviru orodja Logbook potekala letna evalvacija v mladinskih centrih. Letna evalvacija je namenjena oblikovanju kazalnikov posameznega mladinskega centra in občine, na podlagi katerih si lahko postavijo cilje, ki jih želijo v prihodnjih letih doseči na različnih področjih mladinskega dela.

V okviru letne evalvacije mladi v mladinskih centrih rešujejo vprašalnik o aktivnostih mladinskega centra, skozi katerega lahko izrazijo svoje mnenje o delu mladinskih delavcev, opremljenosti, dostopnosti in odprtosti mladinskega centra ter možnostih za aktivno participacijo in sooblikovanje programa mladinskega centra. S pomočjo vprašalnikov pa mladinski centri pridobijo tudi podatke o tem, kakšne so značilnosti ciljne skupine mladih, ki jo dosegajo (starost, spol, priseljensko ozadje, šolski uspeh, ipd.). Mladinski delavci in predstavniki občin v okviru letne evalvacije izpolnijo tudi Obrazec s ključnimi podatki, ki predstavlja pregled mladinskega dela v določenem letu skozi statistične podatke, ki jih pridobijo na podlagi Logbooka.

V letošnji letni evalvaciji je sodelovalo kar 26 mladinskih centrov iz 7 občin v Sloveniji (Ljubljana, Novo mesto, Brežice, Celje, Škofja Loka, Zagorje ob Savi, Brda), vsega skupaj smo zbrali kar 1010 izpolnjenih vprašalnikov s strani mladih.

Rezultati letne evalvacije so pokazali odlične rezultate rasti kakovosti mladinskega dela v vključenih mladinskih centrih. Rezultati nam največ povedo v primerjavi s predhodnimi leti. Pohvalna je rast obeh ključnih kazalnikov, tako kazalnika varnosti in obravnave mladih (porast iz 92% na 94%), kot kazalnik vpliva, sodelovanja in prevzemanja odgovornosti (porast iz 70% na 72%).

V letošnjem letu je potrebno poudariti, da je bilo zaznati močan napredek pri uporabi skupinskih vprašalnikov. Rešenih je bilo več kot petkrat več letnih vprašalnikov, kot v letu 2021, saj smo letos zabeležili kar 476 rešenih skupinskih vprašalnikov, medtem ko, jih je bilo v lani rešenih 67.

KLJUČNI POUDARKI 2022

Delež mladih ustvarjalcev znaša le 4%, enako kot v letu 2021.

V orodju Logbook zabeleženih 194.820 obiskov mladih v letu 2022&url=https://www.mlad.si/v-orodju-logbook-zabelezenih-194-820-obiskov-mladih-v-letu-2022/&via=mlad_si" target="_blank">