Organizacije za mlade / Zabava in prosti čas

V poletno norost po modrost

2. 8. 2023 avtor: Zveza tabornikov Slovenije
Taborniki

Deseti taborniški zakon pravi: »Tabornik je vedoželjen.« Vedoželjnost tabornike spremlja vse življenje, posebno priložnost pa ji lahko namenimo prav v poletnem času, ko se proti koncu taborniškega leta zvrsti pester nabor izobraževanj, namenjenih radovednežem vseh generacij z raznoraznimi interesi.

Poleti se lahko udeležimo Wood Badge tečaja, ki usposablja mlade vodje taborniških društev, pa specialističnih tečajev: učimo se o bivanju v naravi, o orientaciji in topografiji ter se priučimo veščin gibanja na divjih vodah. Pomen taborniških izobraževanj pa se ne kaže le v osebnem razvoju posameznika in nabiranju novih veščin, temveč tudi v sami rasti taborniške organizacije v močno in razvito skupnost.

Pogovarjali smo se z Žigom Gregorinom iz društva tabornikov Rod jezerski zmaj, trenutnim načelnikom oz. predstojnikom komisije za vzgojo in izobraževanje v Zvezi tabornikov Slovenije.

taborniki
Taborniki, vir: Taborniki

Nam predstaviš trenutno izobraževalno shemo Zveze tabornikov Slovenije?

V Zvezi tabornikov Slovenije izobražujemo na treh nivojih, pa gremo kar od zgoraj navzdol. Tretji nivo je izobraževalni nivo, kjer izobražujemo vodje tečajev, vodje organizacije in člane izobraževalnih timov. Sem spada tečaj za pomočnika trenerja (ALT oz. Assistent Leader Training).

Na drugem nivoju izobražujemo načrtovalce na tečaju Wood Badge. Bodisi gre tu za načrtovalce delovanja rodu, letnih programov, večjih akcij … Na prvem nivoju pa izobražujemo prostovoljce za izvajanje vloge, ki jo imajo v organizaciji. Te vloge so vodnik in specialist (bivanja v naravi, orientacije in topografije, prve pomoči in/ali taborništva na divjih vodah). Poleg tega pa pripravljamo izobraževanja za podporo posameznikom pri njihovih vlogah v taborništvu.

Kaj so glavne značilnosti taborniških izobraževanj, v čem se razlikujejo od klasičnih izobraževanj, namenjenih mladim in odraslim?

Naša izobraževanja so prilagojena za program, ki ga kot taborniki izvajamo. Glavna prednost pa je naš način dela, saj znanje predajamo izkustveno. Prvi korak je pripravništvo – to, da smo se že vsaj malo uvajali v vlogo, za katero se izobražujemo. Kot drugo pa verjamemo, da se bo vsak posameznik največ naučil, če se bo učil skozi delo.

Kakšen je pomen izobraževanj za prostovoljce, kaj nudijo udeležencem in kaj mentorjem?

Z izobraževanji posameznika opolnomočimo, da mu je lažje začeti vlogo, v katero se spušča. Vsekakor pa tu ne smemo pozabiti na vlogo mentorjev in posameznikov, ki svojo vlogo predajajo naprej. Posameznik lahko pridobi kar nekaj znanja na izobraževanjih, še vedno pa je ključna dobra predaja in pa spremljanje.

Na tečajih se spletejo vezi med tečajniki in mentorji in z odprtim odnosom smo mentorji tečajnikom na voljo tudi po tečaju, da se lahko vedno obrnejo na nas z vprašanji in izzivi, na katere so naleteli med svojim delovanjem. Vsi se veliko naučimo na svojih napakah, nekaj pa se lahko naučimo tudi iz napak mentorjev in predhodnikov, ki funkcijo predajajo.

Žiga Gregorin, vir: Taborniki

Kakšen je pomen izobraževanj za delovanje taborniške organizacije?

Izobraževanje je ključen proces, s katerim družba kot celota napreduje. Tako je tudi pri tabornikih. Z deljenjem izkušenj in znanj si med seboj pomagamo rasti v najboljše posameznike in posledično v močno in razvito skupnost. »Tabornik je vedoželjen,« pravi eden izmed taborniških zakonov in s širitvijo obzorij ter iskanjem novih znanj in pristopov smo prišli do sem, kjer smo.

Kakšne izkušnje si pridobil do zdaj, v času svojega načelništva oz. vodenja komisije za vzgojo in izobraževanje?

V času načelništva sem se srečal z več strateškega načrtovanja in usklajevanja na več možnih koncih. Pri delu v komisiji pa sem pridobil predvsem izkušnje s področja fasilitacije oz. usmerjanja/vodenja debat ali okroglih miz v iskanje rešitev.

Kakšna je tvoja vizija za nadaljnje delovanje komisije?

V prihodnje si želim, da v komisiji nadaljujemo z dobrim delom ter še izboljšamo in povečamo udeležbo na izobraževanjih, ki jih že imamo. Želim si, da bi se vsak/a tabornik/ca v svojem obdobju delovanja udeležil/a več izobraževanj, ki so mu/ji namenjena.

Priložnost v novih vsebinah na izobraževanjih vidim prek podpore timom, da lahko ustvarjajo in širijo med tabornike to, kar sami dobro znajo. Želim pa si tudi, da bi še nadgradili, kar že imamo, z novo stopnjo izobraževanj ter s tem organizaciji nudili podporo za strateške funkcije in dolgoročno načrtovanje.

Žiga Gregorin, vir: Taborniki

Z Žigo Gregorinom se je pogovarjala Lea Morano.